Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

Επικαιροποίηση για χήρες

Αριθμός Πρωτ. 3337                               Αθήνα 3-10-2018
Προς
Κ.Μρίκη Νικόλαο
Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ
Κ.Διοικητά
Διαμαρτυρόμαστε για τον τρόπο που γίνεται η ανα τριετία επικαιροποίηση στοιχείων των επικουρικών συντάξεων για τις χήρες.Ετσι ενω αποστέλλονται εκ μέρους τους εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά,μόλις συμπληρωθεί η τριετία,χωρίς να γίνει έλεγχος εάν απεστάλησαν,αναστέλεται η χορήγηση της επικουρικής σύνταξης.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται οικονομικό πρόβλημα στις χήρες.
Παρακαλούμε λοιπόν πρωτού προβαίνεται σε αναστολή των επικουρικών συντάξεων να γίνεται ο σχετικός έλεγχος εάν έχουν αποσταλεί τα σχετικά δικαιολογητικά.
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ                     ΑΛΕΞ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Προσφυγή για κρατήσεις και δώρα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Θέμα: Οι πρόσφατες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ μετά τη δημοσίευση απόφασης απο το διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την περικοπή των δώρων εορτών και τις κρατήσεις του ν.4051/2012 και 4093/2012
Αγαπητοί συνάδελφοι
Γίναμε τις τελευταίες ημέρες αποδέκτες πολλαπλών ερωτηματων απο τα μέλη μας σχετικά με τις ανακοινώσεις που έλαβαν χώρα στον τύπο μετα τη δημοσίευση απόφασης απο περιφεριακό δικαστήριο της χώρας μας(και μάλιστα πρωτοβάθμιο) για ένα συνταξιούχο,που του επιδικάζονται χρήματα απο επιστροφή δώρων αλλά και κρατήσεων του νόμου 4051/2012 και 4093/2012.
Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας στις σωστές της διαστάσεις (που μερικοί εντέχνως ξεχνούν και έτι περαιτέρω προσπαθούν να χειραγωγήσουν για ευνόητους λόγους) και την αποφυγή διαιώνισης παραπλανητικών εντυπώσεων στο ευρύ κοινό,στα πλαίσια μάλιστα μιας περιόδου που η κοινωνία των συνταξιούχων επιζητεί ρεαλιστικές λύσεις απο τους συνδικαλιστικούς φορείς και οχι δημιουργία ενός πλασματικού κλίματος (προεκλογικού ίσως0 εφορίας δέον όπως επισημάνουμε τα εξής:
Α) Οι κρατήσεις που θεσπίστηκαν δυνάμει των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 στις συντάξεις όλων μας,κρίθηκαν αντισυνταγματικές κατόπιν δικαστικού αγώνα στον οποίο πρωτοστατήσαμε απο τις αποφάσεις 2287-2290/2015 της ολομέλειας του συμβουλίου της Επικρατείας. Συνεπώς αναρωτιόμαστε εύλογα για ποιο λόγο (και μάλιστα όψιμα) μερικοί ανακάλυψαν τον...τροχό σήμερα,ενώ ήδη υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτ.Δικαστ. της χώρας μας ήδη απο τριετία.
Β) Ηδη μάλιστα η Ομοσπονδία μας με το νομικό μας σύμβουλο εχει προχωρήσει σε ομαδικές αγωγές για τα μέλη μας και οι πρώτες αποφάσεις έχουν εκδοθεί ήδη.Δεν θεωρήσαμε όμως ορθό να προωθήσουμε την επιτυχία αυτή στα έντυπα μέσα, διότι οι αγωγές γίνονται στα δικαστήρια και στο δρόμο,οχι στους διαδρόμους των εντυπώσεων και των παραπλανητικών διαφημίσεων.
Γ) Τέλος οσον αφορά το θέμα των αιτήσεων διακοπής παραγραφής όπως κάποιοι διαφημίζουν ως άμεση και επιτακτική ανάγκη για όλους τους συνταξιούχους δέον όπως υπενθυμίσουμε οτι στο πρόσφατο παρελθόν,η Πολιτεία χωρίς τη χρειά η την απαίτηση για προηγούμενη υποβολή αίτησης διακοπής της παραγραφής, επέστρεψε τα χρήματα απο τις κρατήσεις υπερ κλάδου υγείας αλλά και τις κρατήσεις υπέρ Εισφορά αλλυλεγγύης σε όλους τους συνταξιούχους ανεξαιρέτως. Συνεπώς η υποβολή αίτησης διακοπής της παραγραφής στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ ειναι μια φενάκη,την οποία μερικοί επιχειρούν  να την βαπτίσουν ως άμεση ανάγκη για να τη χρησιμοποιήσουν ως όχημα με απώτερο σκοπό να οδηγήσουν τους συνταξιούχους σε συγκεκριμένα σωματεία αλλά και συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία. Η Παραγραφή της απαίτησης έκαστου συνταξιούχου δεν γίνεται με υποβολή αίτησης διακοπής της στο πρωτόκολλο του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ αλλά μόνον με κατάθεση και επίδοση αγωγής , όπως άλλωστε ο νόμος ορίζει. Αλλως η Πολιτείαεξωδικαστικά αν θα δώσει χρήματα για την ίδια ή άλλη αιτία, θα το πράξει ανεξαιρέτως για όλους τους Συνταξιούχους  χωρίς την προυπόθεση κατάθεσης αίτησης.
Μετά τιμής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣ ΔΕΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης                                        Αλέξανδρος Αυγερινόπουλος