Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ Α.Ε. ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023

 
                    

Ανθρώπινοι Πόροι
& Οργάνωση

 

Διεύθυνση Προσλήψεων & Εκπαίδευσης

 

 


 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Προσλήψεων & Εκπαίδευσης

           Κλάδο Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Βράβευση Αριστείας

 

Παρακαλώ να συμπεριλάβετε στην προβλεπόμενη διαδικασία βράβευσης αριστούχων μαθητών- φοιτητών τον γιό / την κόρη μου:

 

 

 ...........................................................................  

       (Ονοματεπώνυμο του παιδιού με πεζοκεφαλαία γράμματα)

 

 

του  ...................................................................... 

(Πατρώνυμο με πεζοκεφαλαία γράμματα)

 

 

της………………………………………………………………………………………………………

                  (Μητρώνυμο με πεζοκεφαλαία γράμματα)

 

 

 

που έλαβε κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με γενικό βαθμό «Άριστα»:

 

 

............................................................................

                           (Είδος τίτλου σπουδών)

 

 

Ο πιο πάνω τίτλος σπουδών επισυνάπτεται στην παρούσα αίτηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ο/Η αιτών/ούσα

 

 

 

                    ............................................

                         (Υπογραφή μισθωτού ή συνταξιούχου ) 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

 

ΟΝΟΜΑ:   .......................................

 

ΕΠΙΘΕΤΟ: .......................................

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:...................................

 

ΑΜ ΔΕΗ:     .....................................

 

 ΜΙΣΘΩΤΟΣ

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 

Υπηρεσιακό Κλιμάκιο στο οποίο υπηρετώ ή από το οποίο συνταξιοδοτήθηκα:

 

 ..................................................

*ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Τηλέφωνα:

(Υπηρεσιακό) ...................................

 

(Οικίας) .........................................

 

(Κινητό) ........................................

Διεύθυνση Κατοικίας:

 

...................................................

 

...................................................

Διεύθυνση Εργασίας:

 

...................................................

 

...................................................

 

E-mail :  .........................................

*Υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των στοιχείων επικοινωνίας