Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

 Ηλεκτρονικά μπορεί να γίνεται από τις 5.11.2020, μέσω του gov.gr, η διαδικασία αίτησης και έκδοσης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

 Τα συναρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών ολοκλήρωσαν την διαδικασία ψηφιοποίησης ενός από τα πιο απαιτητικά και περίπλοκα πιστοποιητικά που εκδίδει η Δημόσια Διοίκηση. Δίνεται έτσι τέλος σε μια χρονοβόρα διαδικασία, την οποία, μάλιστα, ο πολίτης καλείται να διεκπεραιώσει εν μέσω πένθους για την απώλεια συγγενικού του προσώπου. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και λειτουργική: αρχικά ο ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται στο  https://reg.services.gov.gr/

θα ταυτοποιείται με τους κωδικούς του στο Taxisnet και στη συνέχεια θα αποστέλλει ηλεκτρονικά αίτηση προς ΚΕΠ για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Κατόπιν το αρμόδιο ληξιαρχείο θα καταχωρεί στην βάση του μητρώου το πιστοποιητικό και σε λίγες μέρες θα το αποστέλλει στην προσωπική θυρίδα του αιτούντα στο gov.gr  

Μετά την έκδοσή του, το πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά για όλους τους πλησιέστερους συγγενείς του εκλιπόντος.  

Με το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών διευρύνονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΕΠ προς τους πολίτες.
Ταυτόχρονα, με την ψηφιοποίησή του είναι πλέον διαθέσιμα στο gov.gr τα κυριότερα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι δήμοι για τους πολίτες.
Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά περισσότερα από 540.000 πιστοποιητικά γέννησης, ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης.

 Πως γίνεται η διαδικασία
Πιστοποιητικά δημοτολογίου και ληξιαρχείου στο
https://reg.services.gov.gr/

Μπορείτε να:

  • εκδώσετε πιστοποιητικά και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων. Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά.
  • αιτηθείτε σε ένα ΚΕΠ ηλεκτρονικά την έκδοση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών ενός θανόντα, εάν κατά την ημέρα θανάτου του ήσασταν εγγύτερος συγγενής. Μπορείτε στη συνέχεια να επανεκδίδετε ηλεκτρονικά, αντίγραφα του πιστοποιητικού που εκδόθηκε με την παραπάνω διαδικασία, εφόσον είστε ένας/μία από τους εγγύτερους συγγενείς
  • ελέγξετε την εγκυρότητά τους
Oι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν το 2013 ή μετά το 2013 και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοσή τους ηλεκτρονικά είναι διαθέσιμες μέσω ηλεκτρονικής αίτησης σε ΚΕΠ.
Για αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις επιλέξτε –Αίτηση προς ΚΕΠ-.
Στη συνέχεια, το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.
Πριν ξεκινήσετε
Για την έκδοση θα χρειαστείτε:
Τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός εγγράφου θα χρειαστείτε:

  • είτε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου

  • είτε το QR code

Χαρακτηριστικά

Τα πιστοποιητικά και τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων μπορείτε να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να τα εκτυπώσετε και να τα παραδώσετε έντυπα.
Όλα τα πιστοποιητικά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του

Συχνές ερωτήσεις

1. Ποιες ληξιαρχικές πράξεις μπορώ να αναζητήσω ηλεκτρονικά;
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά, ή παλαιότερες, οι οποίες μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά.

2. Τα στοιχεία μου που εμφανίζονται στο gov.gr είναι λανθασμένα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη.
Τα στοιχεία σας αντλούνται από το φορολογικό μητρώο. Τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου είναι αυτά που εμφανίζονται στη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Φυσικού Προσώπου (Ε1). Αν κάποιο από τα στοιχεία σας είναι λάθος ή είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να το διορθώσετε στη ΔΟΥ σας.

3. Προσπαθώ να βγάλω απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης και μου βγάζει μήνυμα «Δε βρέθηκε Λ.Π. στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών για τα δεδομένα στοιχεία πολίτη.»
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικες πράξεις που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά, ή παλαιότερες, οι οποίες μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά. Η ληξιαρχική πράξη που ζητήσατε μπορεί να εκδοθεί μόνο από το Δήμο. Είτε δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία σας στο Μητρώο πολιτών, είτε έχετε λανθασμένα στοιχεία στο φορολογικό μητρώο. Αν μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το gov.gr τότε τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου είναι σωστά και το πρόβλημα εντοπίζεται στα στοιχεία σας στην ληξιαρχική πράξη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο σας. Αν κάποιο από τα στοιχεία σας στο φορολογικό μητρώο είναι λάθος ή είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να το διορθώσετε στη ΔΟΥ σας.

4. Προσπαθώ να βγάλω απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης και μου βγάζει μήνυμα «Η ληξιαρχική πράξη που εντοπίστηκε δεν είναι διαθέσιμη για ηλεκτρονική χορήγηση. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Ληξιαρχείο του Δήμου σας για λεπτομέρειες.»
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικες πράξεις που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά, ή παλαιότερες, οι οποίες μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά. Η ληξιαρχική πράξη που αναζητήσατε έχει εκδοθεί πριν το 2013 και δεν έχει μεταβληθεί ή δεν εκδοθεί απόσπασμα για αυτήν. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και να εκδοθεί μία φορά από το Δήμο σας. Στην συνέχεια θα μπορείτε να το αναζητάτε και μέσω του gov.gr.

5. Μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα παιδιά μου;
Ναι εφόσον είναι ανήλικα. Τα ενήλικα τέκνα μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις με τους δικούς τους κωδικούς.

6. Πώς μπορώ να επαληθεύσω την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού ή ληξιαρχικής πράξης;
Για να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού ή ληξιαρχικής πράξης θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή (τηλέφωνο ή tablet) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε είτε να σαρώσετε τον κώδικα QR Code που απεικονίζεται πάνω πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη είτε να μεταβείτε στην υπηρεσία «Έλεγχος εγκυρότητας» του gov.gr και να εισάγετε το χαρακτηριστικό ασφαλείας.

7. Μπορώ να προσκομίσω το πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη σε οποιαδήποτε υπηρεσία;
Το πιστοποιητικό ή το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

8. Το πιστοποιητικό και η ληξιαρχική πράξη που εκδίδω έχει την ίδια ισχύ με την έντυπη;
Ναι. Το πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης φέρει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με την έντυπη.

                                      Από την ιστοσελίδα:  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΑΙΤΗΣΗ & ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ..

 


Στην ιστοσελίδα ¨ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ¨  διαβάζουμε  ότι τέθηκε σε λειτουργία από 19.11.2020 

η εφαρμογή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την είσπραξη  των αναδρομικών από τους κληρονόμους των 

θανόντων συνταξιούχων.  Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής: 

 
  19/11/2020

Υπηρεσία Επιστροφής ποσών Μειώσεων Κύριων Συντάξεων σε Κληρονόμους (ΦΕΚ Β 4536/14/10/2020)

Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που απεβίωσαν και είχαν μειώσεις στην κύρια σύνταξη τους την περίοδο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 υποβάλλουν μέσω της υπηρεσίας τα στοιχεία και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την επιστροφή σε αυτούς των μειώσεων. 

Κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλλει μια αίτηση. Για ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται σε δύο στάδια:

α. Στο πρώτο στάδιο οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.

β. Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Ειδικότερα ζητούνται από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα 3 πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα

Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα

Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα

 Είσοδος στην εφαρμογή ηλεκτρονικών αιτήσεων

https://www.efka.gov.gr/el/epistrofi1516

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής

 Σχετικά:

Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων

Στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el) και στις υπηρεσίες για συνταξιούχους έχει αναρτηθεί η υπηρεσία

Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων

από την οποία οι συνταξιούχοι μπορούν να εκτυπώσουν Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων, όπου εμφανίζονται αναλυτικά τα ποσά των αναδρομικών

Το Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων  έχει την εξής μορφή:

Πρώην Φ.Κ.Α Κατηγορία Σύνταξης Έτος Μεικτά Ποσά Κρατήσεις Πληρωτέο Ποσό

 Δείτε το Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων στη διεύθυνση:

https://www.efka.gov.gr/el


                                                            Εκ του Δ.Σ

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣτΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΠΟΣ/ΔΕΗ ΣΤΙΣ 15/7/2020

Την  Παρασκευή  6/11/2020  εκδικάστηκε, από την  Ολομέλεια του ΣτΕ,  η υπ΄αριθ.  Ε1730/22-7-2020  υποβληθείσα ΑΙΤΗΣΗ  ΑΚΥΡΩΣΗΣ  της ΠΟΣ/ΔΕΗ  κατά  

1) του  Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

2) του Ελληνικού Δημοσίου  για την ακύρωση  α. της υπ΄αριθμ. Φ80020/10553/Δ16. οικ. 265/15.4.2020 εγκυκλίου που υπογράφεται από τον Υπουργό Εργασίας   β.  της υπ΄αριθμ. 17537/989/6-5-2020 (ΦΕΚ Β 1887/18,5,2020) απόφασης του Υπουργού εργασίας    γ.  κάθε  άλλης  συναφούς  πράξης  ή  παράλειψης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

Σύμφωνα  με  πληροφορίες μας, η εισήγηση ήταν θετική  στο αίτημά μας & ζητήθηκε  να  κατατεθούν, εντός  15νθημέρου, περισσότερα  στοιχεία.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων, η έκδοση  απόφασης  αναμένεται εντός  6μήνου.

Περίληψη  της  Αίτησης Ακύρωσης  θα βρείτε  στην  ανάρτησή μας της  1-8-2020.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

    Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης ενημερώνει ότι    

1.    Μετά  την  επιβολή  της απαγόρευσης  κυκλοφορίας αναστέλλεται η λειτουργία του  γραφείου του  Συνδέσμου μέχρι  τις  30/11/2020. 

1α. Για πληροφορίες η για ενημέρωση, τα μέλη του Συνδέσμου να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου.

1β. Σε περίπτωση  παράτασης, της απαγόρευσης κυκλοφορίας, θα υπάρξει νέα Ανακοίνωση-ενημέρωση.

2.  Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  &  σε εφαρμογή  του άρθρου 25 του Νόμου 4722/2020 σχετικά με την "παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων  των συνδικαλιστικών  οργανώσεων" αναβλήθηκε  μέχρι  τις 31/12/2020  η προγραμματισμένη, για  τις 18/10/2020, εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του Συνδέσμου. 

2α. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου & σε εφαρμογή του άρθρου 25 του Νόμου 4722/2020  αναστέλλει  προσωρινά, μέχρι τη λήξη των περιοριστικών μέτρων, τη λειτουργία της Εφορευτικής Επιτροπής.

3.   Για οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω, θα υπάρξει ενημέρωση  από  αυτή την ιστοσελίδα, από το fb  & με προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο.

      Μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, παραμένουμε ασφαλείς, ψύχραιμοι  & αισιόδοξοι.

      ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ  ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ.

      ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟ.   

Εκ  του  Δ.Σ