Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 11μηνου 2015 - 2016

 Τροποποιητική Δήλωση

Εισερχόμαστε με  τους  κωδικούς  μας στην  εφαρμογή taxis «Φορολογία εισοδήματος

Ε1, Τροποποιητική Δήλωση

Εισερχόμαστε με  τους  κωδικούς  μας στην  εφαρμογή taxis «Φορολογία εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3». Κάτω και  αριστερά  υπάρχει παράθυρο με τίτλο Ενημέρωση Βεβαιώσεων Αποδοχών. Εκεί βλέπουμε όλα τα εισοδήματά  μας (κύρια σύνταξη, επικουρική και πιθανόν αναδρομικά που λάβαμε εντός του 2020).

Στο έτος αναφοράς βλέπουμε το έτος που αναφέρονται, δηλαδή, στο έτος στο οποίο πρέπει να υποβάλλουμε τροποποιητική δήλωση. 

Πρέπει να υποβληθούν οι τροποποιητικές δηλώσεις για να μην υπάρξουν κυρώσεις.

Βήματα  κατά  την  είσοδο  στο  TaxisΝet:

 1. www.gsis.gr 
 2. my ΤaxisΝeΤ 
 3. Συμπληρώνουμε τους κωδικούς 
 4. Εφαρμογές TaxisNeT 
 5. Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1, Ε2, Ε3 
 6. Είσοδος 
 7. Κάτω αριστερά κάνουμε κλικ στο Ενημέρωση Βεβ. Αποδοχών

Επίσης, μπορείτε να τα δείτε μέσω του site του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.grεκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής της σύνταξης.

Πρέπει να τα δηλώσετε  με τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι 31/12/2021,  μετά την λήξη, δηλαδή, υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων 2021. Τα αναδρομικά αφορούν τα έτη 2015 και 2016 (το 11μήνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 ) για την κύρια σύνταξη και το 2019 για την επικουρική σύνταξη.

Τα αναδρομικά αυτά θα προστεθούν στα εισοδήματα που είχαν λάβει οι συνταξιούχοι τα έτη αυτά με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο φόρος.

Ο φόρος θα είναι υψηλότερος για τους συνταξιούχους με εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ καθώς οι συντελεστές της κλίμακας, αλλά και της εισφοράς αλληλεγγύης αυξάνονται.

Μετά και την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων θα γίνει επανεκκαθάριση των δηλώσεων των ετών 2015, 2016, 2019 και τα αναδρομικά αφού προστεθούν στα εισοδήματα των ετών 2015,2016,2019 θα φορολογηθούν στο σύνολο που θα προκύψει με υψηλότερους συντελεστές που ίσχυαν τα χρόνια αυτά., Ε3». Κάτω και  αριστερά  υπάρχει παράθυρο με τίτλο Ενημέρωση Βεβαιώσεων Αποδοχών. Εκεί βλέπουμε όλα τα εισοδήματά  μας (κύρια σύνταξη, επικουρική και πιθανόν αναδρομικά που λάβαμε εντός του 2020).


Εκ του Δ.Σ.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ξεκινά η καταβολή των αυξήσεων και των αναδρομικών με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020

Ξεκινά η καταβολή των αυξήσεων και των αναδρομικών στους συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με περισσότερα από 30,1 έτη ασφάλισης, μετά τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020. 
Οι πληρωμές ξεκινούν από αυτόν τον μήνα και αφορούν τους συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016 (με την ισχύ του ν.4387/2016).

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους συνταξιούχους του Δημοσίου τομέα:

 • Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13/5/2016 και πριν την 1/10/2019, η πληρωμή των αυξήσεων θα πραγματοποιηθεί με τις τακτικές πληρωμές των συντάξεων Ιουλίου, δηλαδή στις 29 Ιουνίου 2021. Για την πληρωμή των αναδρομικών ποσών της συγκεκριμένης κατηγορίας γίνεται προσπάθεια από την ανάδοχο εταιρία και τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ να πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και αν χρειαστεί με εμβόλιμη πληρωμή. Για τα εν λόγω αναδρομικά θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
 • Υπενθυμίζεται πως από τον Φεβρουάριο του 2021 οι συντάξεις του Δημοσίου του e-ΕΦΚΑ, για όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1/10/2019, απονέμονται με τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του ν.4670/2020. Οι παραπάνω συνταξιούχοι πληρώνονται ήδη με τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης από τον Μάρτιο 2021 ενώ τον Απρίλιο 2021 καταβλήθηκαν και τα οφειλόμενα αναδρομικά τους.


Αναφορικά με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα:

 • Για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13/5/2016, η πληρωμή των αναδρομικών τους θα πραγματοποιηθεί με εμβόλιμη πληρωμή στις 30 Ιουνίου 2021. 
 • Η πληρωμή των αυξήσεων (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που αναλογεί για τον μήνα Ιούλιο) στις συντάξεις των παραπάνω συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί τέλος Ιουλίου με τις συντάξεις Αυγούστου

Θα ακολουθήσουν οι πληρωμές των αυξήσεων και των αναδρομικών των συνταξιούχων που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης πριν τις 13 Μαΐου 2016. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν, αν χρειαστεί, και εμβόλιμες πληρωμές. Για τις πληρωμές αυτές θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. 

Από την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ 2021

 


Οδηγίες υποβολής αιτήσεων στο Κατασκηνωτικό Πρόγραµµα e-ΕΦΚΑ 2021

Γενικά

Οι αιτήσεις για συµµετοχή στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ για το 2021, θα

γίνουν ηλεκτρονικά, σε ενιαία πλατφόρµα για όλους τους δικαιούχους οι οποίοι προβλέπονται στα καταστατικά των πρώην φορέων.

Στο έγγραφο αυτό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά µε:

• το ποιοι δικαιούνται να συµµετάσχουν

• ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την υποβολή των αιτήσεων,

• πώς µπορείτε να υποβάλετε τυχόν πρόσθετα ∆ικαιολογητικά που θα απαιτηθούν και

• που µπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που έχετε απορίες ή συναντήσετε

προβλήµατα κατά τη συµπλήρωση των αιτήσεων.


∆ικαιούχοι συµµετοχής

Στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ µπορούν να συµµετάσχουν: 

● Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, εν ενεργεία ασφαλισµένων των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, 

ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕΜ, ΤΥ∆ΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΟΑΕΕ, 

ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α, 

ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Π, ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Θ, ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Ε (∆ικαστικοί Επιµελητές), 

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

● Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, συνταξιούχων των πρώην φορέων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠΕΛΤΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-∆ΕΗ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, 

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ

● Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ (εν ενεργεία και συνταξιούχων) 

και των πρώην φορέων, οι οποίοι συγχωνεύτηκαν σε αυτόν. 

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει κατόπιν µοριοδότησης µε βάση το συνολικό οικογενειακό

εισόδηµα και το πλήθος των ανηλίκων τέκνων των αιτούντων. ∆ιαδικασία υποβολής αίτησης

Προκειµένου να υποβάλλετε αιτήσεις για το πρόγραµµα των κατασκηνώσεων, θα πρέπει να

ακολουθήσετε την διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια. Ο σύνδεσµος για την είσοδο

στην πλατφόρµα υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του e-ΕΦΚΑ

(www.efka.gov.gr) 

Είσοδος στην πλατφόρµα

Η είσοδος στην πλατφόρµα υποβολής των αιτήσεων γίνεται από σύνδεσµο τον οποίο θα

βρείτε στην κεντρική σελίδα του e-ΕΦΚΑ. Ακολουθώντας τον σύνδεσµο αυτό θα οδηγηθείτε

στη σελίδα του TAXISNET για ταυτοποίηση. Εισάγετε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό σας

και εξουσιοδοτείστε το TAXISNET να γνωστοποιήσει την ταυτότητά σας στον e-ΕΦΚΑ. 

Στη σελίδα που θα εµφανιστεί επιβεβαιώστε τον ΑΦΜ σας και εισάγετε τον ΑΜΚΑ σας. 

Αν είστε υπάλληλος ή συνταξιούχος υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ, τότε θα µεταφερθείτε

απευθείας στην σελίδα εισαγωγής των πρόσθετων στοιχείων σας. 

Στην αντίθετη περίπτωση θα οδηγηθείτε σε µία σελίδα στην οποία θα πρέπει να επιλέξετε

την ιδιότητα µε την οποία θα συµµετάσχετε στο πρόγραµµα. 

∆ηλαδή: 

● Ως ασφαλισµένος των πρώην φορέων, που αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

● Ως συνταξιούχος των πρώην φορέων, που αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

● Ως υπάλληλος ή συνταξιούχος υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ. Η επιλογή αυτή υπάρχει για

την περίπτωση που παρά τις προσπάθειές µας το σύστηµα δεν µπορέσει να σας

αναγνωρίσει ως υπάλληλο ή συνταξιούχο υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση

αυτή υποβάλετε την αίτησή σας και επικοινωνήστε µε τον e-ΕΦΚΑ όπως

περιγράφεται παρακάτω για να διευθετηθεί το πρόβληµα.

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή και θα µεταφερθείτε στη σελίδα εισαγωγής των πρόσθετων

στοιχείων της αίτησης. 

Εισαγωγή στοιχείων αιτούντων (γονέων) 

Μετά την είσοδο στην πλατφόρµα που περιγράφηκε παραπάνω θα οδηγηθείτε σε µία σελίδα

στην οποία θα εµφανίζονται τα βασικά σας στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ΑΦΜ και

ΑΜΚΑ). Αν είστε υπάλληλος ή συνταξιούχος υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ, στη σελίδα θα

εµφανίζεται προσυµπληρωµένη η ιδιότητά σας αυτή. Στην αντίθετη περίπτωση επιλέξτε από

την αναδυόµενη λίστα το ταµείο του οποίου είστε ασφαλισµένος ή συνταξιούχος. 

Σε περίπτωση που από την ασφαλιστική σας ικανότητα, σε συνδυασµό µε την ιδιότητα µε

την οποία υποβάλετε την αίτηση, δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί το δικαίωµα συµµετοχής στο

πρόγραµµα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, θα ενηµερωθείτε σχετικά. Στην περίπτωση αυτή

ελέγξτε ότι έχετε επιλέξει σωστά την ιδιότητα συµµετοχής στο πρόγραµµα. Αν το πρόβληµα

δεν είναι αυτό, συνεχίστε την συµπλήρωση την αίτησή σας και επικοινωνήστε µε τον eΕΦΚΑ, όπως περιγράφεται παρακάτω, για να διευθετηθεί το πρόβληµα. 

Συµπληρώστε τα υπόλοιπα στοιχεία που εµφανίζονται που ζητούνται στη σελίδα. ∆ηλαδή: 

● Τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου σας. Η συµπλήρωση του στοιχείου αυτού είναι

απαραίτητη ειδικά στην περίπτωση που η ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού δεν

προέρχεται από τη δική σας µερίδα αλλά από τη µερίδα του άλλου γονέα . 

● Το πλήθος των ανηλίκων τέκνων σας. ∆ιορθώστε το πλήθος των ανηλίκων τέκνων

σας (ηλικίας έως των 18 ετών), αν ο αριθµός ο οποίος εµφανίζεται στη σελίδα δεν

είναι σωστός. Αφού συµπληρώσετε τα παραπάνω στοιχεία κάντε κλικ στο «Επόµενο» προκειµένου να

προχωρήσετε στο επόµενο βήµα της διαδικασίας. 

Στη σελίδα, που θα εµφανιστεί, συµπληρώστε ή διορθώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. 

Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συµπληρωµένος ο αριθµός κινητού τηλεφώνου και το e-mail 

σας, καθώς αυτοί είναι οι πλέον πρόσφοροι τρόποι επικοινωνίας µαζί σας. 

Στη σελίδα αυτή θα εµφανίζονται οι αιτήσεις που έχετε υποβάλει φέτος Από τη σελίδα αυτή

επίσης µπορείτε να ξεκινήσετε την υποβολή µιας νέας αίτησης κάνοντας κλικ στο «Νέα

Αίτηση». 

Καταχώρηση αιτήσεων (παιδιών) 

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσµο «Νέα Αίτηση», θα οδηγηθείτε στη σελίδα µέσω της οποίας θα

υποβάλετε µία νέα αίτηση για το παιδί σας. 

Επιλέξτε τον τύπο της αίτησης που θέλετε να υποβάλετε. 

Συµπληρώστε τον ΑΜΚΑ του παιδιού, το οποίο αφορά η αίτηση. Αυτόµατα θα εµφανιστούν

τα στοιχεία του παιδιού, το αν είναι εντός των επιτρεπτών ηλικιακών ορίων και αν έχει

ασφαλιστική ικανότητα. 

Αν το παιδί δεν είναι εντός των επιτρεπτών ηλικιακών ορίων δεν µπορείτε να υποβάλετε την

αίτηση. 

Αν εµφανιστεί µήνυµα ότι δεν διασταυρώνεται ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου µε τον ΑΜΚΑ του

άµεσα ασφαλισµένου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συµπληρώσει σωστά τον ΑΜΚΑ του άλλου

γονέα. Αν το πρόβληµα παραµένει ή για άλλους λόγους δεν επιβεβαιώνεται η ασφαλιστική

ικανότητα του παιδιού, συνεχίστε την συµπλήρωση την αίτησή σας και επικοινωνήστε µε τον

e-ΕΦΚΑ όπως περιγράφεται παρακάτω για να διευθετηθεί το πρόβληµα. 

Τέλος συµπληρώστε µία έως πέντε κατασκηνώσεις και περιόδους σε µία από τις οποίες

επιθυµείτε να φιλοξενηθεί το παιδί σας, εφόσον επιλέγει µε βάση την µοριοδότηση της

αίτησης. 

Προσοχή! Η σειρά µε την οποία θα δηλώσετε τις κατασκηνώσεις/περιόδους δηλώνει την

σειρά προτίµησής σας γι’ αυτές. Το παιδί θα φιλοξενηθεί στην 1η κατά σειρά δήλωσης

κατασκήνωση και περίοδο, η οποία έχει διαθέσιµες θέσεις για να το φιλοξενήσει. 

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο «Υποβολή Αίτησης» θα µεταφερθείτε σε µία σελίδα στην οποία

θα εµφανίζονται όλα τα στοιχεία της αίτησης προκειµένου να τα ελέγξετε και, εφόσον είναι

σωστά, να οριστικοποιήσετε την αίτηση κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο «Οριστική Υποβολή». 

Κατά την οριστικοποίηση η αίτηση λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου, ο οποίος εµφανίζεται στο

αποδεικτικό υποβολής αίτησης µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία της αίτησης. Κάνοντας κλικ στο

κουµπί «Εκτύπωση Αποδεικτικού», το οποίο εµφανίζεται στο κάτω µέρος της σελίδας θα

λάβετε ένα αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής αίτησης σε µορφή pdf. 

Ακύρωση αιτήσεων

Από τη σελίδα, στην οποία εµφανίζονται οι αιτήσεις που έχετε υποβάλει, έχετε τη δυνατότητα

να ζητήσετε τη διαγραφή τους (π.χ. αν αποφασίσετε ότι τελικά δεν επιθυµείτε το παιδί σας

να συµµετάσχει στο πρόγραµµα ή αν διαπιστώσετε ότι δεν έχετε συµπληρώσει σωστά τις

κατασκηνώσεις που σας ενδιαφέρουν). 

Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Ακύρωση», το οποίο εµφανίζεται δίπλα στα στοιχεία της αίτησης, 

θα εµφανιστεί µία σελίδα στην οποία θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε ότι επιθυµείτε να

ακυρωθεί η αίτηση και, εφόσον απαντήσετε καταφατικά, η αίτηση θα ακυρωθεί. 

Παραλαβή κάρτας κατασκηνωτή

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων, θα ολοκληρωθεί η

επεξεργασία των αιτήσεων µε την µοριοδότηση τους, µε βάση την οποία, σε συνδυασµό µε

τη διαθεσιµότητα των θέσεων, θα γίνει η επιλογή των παιδιών που θα συµµετάσχουν στο

πρόγραµµα των κατασκηνώσεων. 

Εφόσον το παιδί σας επιλεγεί, θα ειδοποιηθείτε να συνδεθείτε εκ νέου στην πλατφόρµα και

να εκτυπώσετε την Κάρτα Κατασκηνωτή, την οποία θα παραδώσετε στην κατασκήνωση µε

την άφιξη του παιδιού σας εκεί. 

Αποστολή δικαιολογητικών

Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η αναζήτηση των απαιτούµενων δικαιολογητικών

να γίνεται αυτεπάγγελτα και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση όµως, που η αυτόµατη διαδικασία

δεν αποδώσει, µπορεί να κληθείτε να υποβάλετε συµπληρωµατικά δικαιολογητικά. 

Τα δικαιολογητικά αυτά θα τα στείλετε σε ηλεκτρονική µορφή (σκαναρισµένα ή φωτογραφηµένα) στο email summer_camp@efka.gov.gr. Πριν τα στείλετε βεβαιωθείτε ότι είναι

ευανάγνωστα και δεν είναι µεγαλύτερα από 10 ΜΒ σε µέγεθος. 

Μην ξεχάσετε στο e-mail σας να αναφέρετε: 

● το ονοµατεπώνυµό και τον ΑΜΚΑ, το δικό σας, του παιδιού σας και της συζύγου σας, 

● τον φορέα του οποίου είστε ενεργός ασφαλισµένος, συνταξιούχος ή υπάλληλος

(ανάλογα µε την περίπτωση), 

● τον αριθµό της αίτησης, καθώς και

● ένα τηλέφωνο -κατά προτίµηση κινητό- µε το οποίο θα µπορούµε να επικοινωνούµε

µαζί σας. 

Αδυναµία αναγνώρισης σας ως υπάλληλο ή συνταξιούχο υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ 

Σε περίπτωση που δεν αναγνωριστείτε αυτόµατα ως υπάλληλος ή συνταξιούχος υπάλληλος

του e-ΕΦΚΑ παρακαλούµε να στείλετε ένα έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητα σαςαυτή (π.χ. µία πρόσφατη µισθοδοτική κατάσταση ή την απόφαση συνταξιοδότησης) στο

προαναφερθέν e-mail (summer_camp@efka.gov.gr). 


Σε περίπτωση προβλήµατος

Στην περίπτωση, που συναντήσετε κάποιο πρόβληµα κατά την υποβολή της αίτησης ή έχετε

απορίες σχετικά µε το πρόγραµµα, αναζητήστε τις απαντήσεις στο συνοδευτικό έγγραφο

«Συχνές ερωτήσεις», το οποίο θα βρείτε στην σελίδα, από την οποία κάνετε είσοδο στην

πλατφόρµα µε χρήση των κωδικών TAXISNET. Η λίστα των ερωτήσεων εµπλουτίζεται

συνεχώς µε βάση τα ερωτήµατα που δεχόµαστε. 

Αν δεν βρείτε την απάντηση που ζητάτε στις συχνές ερωτήσεις, µπορείτε να απευθύνεστε

στο e-mail (summer_camp@efka.gov.gr). 

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας θα πρέπει στο e-mail σας να αναφέρετε: 

● το ονοµατεπώνυµό και τον ΑΜΚΑ, το δικό σας, του παιδιού σας και του/της συζύγου

σας, 

● τον πρώην φορέα του οποίου είστε ενεργός ασφαλισµένος, συνταξιούχος ή

υπάλληλος (ανάλογα µε την περίπτωση), 

● τον αριθµό της αίτησης, καθώς και

● ένα τηλέφωνο -κατά προτίµηση κινητό- µε το οποίο θα µπορούµε να επικοινωνούµε

µαζί σας.


Εκ του Δ.Σ.


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΞΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ν.4670/2020

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16/6/2021

Ξεκινά η καταβολή των αυξήσεων και των αναδρομικών με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020

Ξεκινά η καταβολή των αυξήσεων και των αναδρομικών στους συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με περισσότερα από 30,1 έτη ασφάλισης, μετά τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020. 
Οι πληρωμές ξεκινούν από αυτόν τον μήνα και αφορούν τους συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016 (με την ισχύ του ν.4387/2016).

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους συνταξιούχους του Δημοσίου τομέα:

 • Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13/5/2016 και πριν την 1/10/2019, η πληρωμή των αυξήσεων θα πραγματοποιηθεί με τις τακτικές πληρωμές των συντάξεων Ιουλίου, δηλαδή στις 29 Ιουνίου 2021. Για την πληρωμή των αναδρομικών ποσών της συγκεκριμένης κατηγορίας γίνεται προσπάθεια από την ανάδοχο εταιρία και τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ να πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και αν χρειαστεί με εμβόλιμη πληρωμή. Για τα εν λόγω αναδρομικά θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

 • Υπενθυμίζεται πως από τον Φεβρουάριο του 2021 οι συντάξεις του Δημοσίου του e-ΕΦΚΑ, για όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1/10/2019, απονέμονται με τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του ν.4670/2020. Οι παραπάνω συνταξιούχοι πληρώνονται ήδη με τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης από τον Μάρτιο 2021 ενώ τον Απρίλιο 2021 καταβλήθηκαν και τα οφειλόμενα αναδρομικά τους.


Αναφορικά με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα:

 • Για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13/5/2016, η πληρωμή των αναδρομικών τους θα πραγματοποιηθεί με εμβόλιμη πληρωμή στις 30 Ιουνίου 2021. 

 • Η πληρωμή των αυξήσεων (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που αναλογεί για τον μήνα Ιούλιο) στις συντάξεις των παραπάνω συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί τέλος Ιουλίου με τις συντάξεις Αυγούστου

Θα ακολουθήσουν οι πληρωμές των αυξήσεων και των αναδρομικών των συνταξιούχων που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης πριν τις 13 Μαΐου 2016. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν, αν χρειαστεί, και εμβόλιμες πληρωμές. Για τις πληρωμές αυτές θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. 

Από την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑΤρίτη 15 Ιουνίου 2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2021

                                                                                                                            Αθήνα, 15/6/2021

 


Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής για την θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2021. Δικαιούχοι είναι τα έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον Φορέα. 

 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr  (https://www.efka.gov.gr/el/aiteseis-kataskenoseon-2021) κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS.

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από σήμερα 15/6/2021 (9.00 π.μ.) έως και την Δευτέρα 21/6/2021 (11:59 μ.μ.), και για τις 5 κατασκηνωτικές περιόδους ταυτόχρονα. Συγκεκριμένα: 

 

-για την 1η κατασκηνωτική περίοδος (επικρατέστερες ημερομηνίες:  από 1/7/2021 έως 15/7/2021),

 

-για την 2η κατασκηνωτική περίοδος (επικρατέστερες ημερομηνίες: από 16/7/2021 έως 30/7/2021), 

 

-για την 3η κατασκηνωτική περίοδος (επικρατέστερες ημερομηνίες: από 31/7/2021 έως 14/8/2021),

 

-για την 4η κατασκηνωτική περίοδος (επικρατέστερες ημερομηνίες:  από 15/8/2021 έως 29/8/2021), με διάρκεια 15 ημέρες έκαστη, για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, καθώς και 

 

-για την 5η κατασκηνωτική περίοδο (επικρατέστερες ημερομηνίες: από 26/8/2021 έως 5/9/2021) με διάρκεια 10 ημέρες, που αφορά σε παιδιά με Αναπηρία.

 

Οι ακριβείς ημερομηνίες των κατασκηνωτικών περιόδων για κάθε κατασκήνωση αναφέρονται στην λίστα των κατασκηνώσεων που είναι αναρτημένη πριν την είσοδο στην πλατφόρμα. 

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων 15 τέως Ταμείων που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2021. 

 

Ειδικότερα οι δικαιούχοι είναι:

 

 •     Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, εν ενεργεία ασφαλισμένων των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ (Δικαστικοί Επιμελητές), ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου

     Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, συνταξιούχων των πρώην φορέων ETAA/TAN, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ και ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ.

 

 •     Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, εν ενεργεία υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων των πρώην φορέων, που συγχωνεύτηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτίμησης.

Λόγω της μείωσης των προσφερόμενων θέσεων (24.309 φέτος), εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ για το φορολογικό έτος 2019 (δηλώσεις του 2020).

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα στις 28/6/2021 οπότε, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση, θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή, την οποία πρέπει να εκτυπώσουν, να υπογράψουν και να παραδώσουν στην κατασκήνωση κατά την άφιξη του παιδιού.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι προσβάσιμη και μέσα από την ενιαία διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου Gov.gr, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-eephka (Αρχική->Εργασία και ασφάλιση -> Κατασκηνώσεις -> Προγράμματα κατασκηνώσεων (e - ΕΦΚΑ)

 

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ