Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

 ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Φάκελος Ασφάλισης Υγείας ΕΟΠΥΥ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Είναι υποχρεωτική η αναζήτηση του Φακέλου;

ΑΠ: Δεν είναι υποχρεωτική. Είναι θέμα προσωπικό κάθε ασφαλισμένου να παρακολουθεί τις δαπάνες που χρεώνονται στον ΑΜΚΑ του. Ωστόσο με την πρόσβαση του πολίτη, σε πραγματικό χρόνο, στα στοιχεία που τον αφορούν διασφαλίζεται η διαφάνεια της επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, μεταξύ του ασφαλισμένου και των παρόχων υγείας. Επίσης ο πολίτης δύναται να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές, επικοινωνία και ενημέρωση με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ χωρίς την υποχρέωση φυσικής παρουσίας.

2. Γιατί κατά την εγγραφή μου εμφανίζεται μήνυμα ότι ο κωδικός που δηλώνω ήδη χρησιμοποιείται;

ΑΠ: Σε περίπτωση Επανεγγραφής Χρήστη ή στη περίπτωση που ήδη διαθέτετε κωδικό χρήστη (username) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ πχ Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης κλπ) ή του ΕΟΠΥΥ (πχ. Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας κλπ), θα πρέπει να δηλώσετε νέο διαφορετικό κωδικό χρήστη από τον αρχικό για εγγραφή στο Φάκελο Ασφάλισης Υγείας.

3. Έχασα τους κωδικούς μου, τι κάνω;

ΑΠ: Στην περίπτωση που ξεχάσατε μόνο το Συνθηματικό σας ακολουθείτε την επιλογή «Ξέχασα το συνθηματικό» και λαμβάνεται στο email που έχετε δηλώσει κατά την αρχική εγγραφή σας δυνατότητα επαναφοράς. Στην περίπτωση που ξεχάσατε τόσο τον Κωδικό Χρήστη όσο και το Συνθηματικό σας ακολουθείτε την επιλογή «Πιστοποίηση Ασφαλισμένου» και κατόπιν επιλέγετε την Επανεγγραφή Χρήστη ώστε να δημιουργήσετε νέους κωδικούς πρόσβασης (Κωδικό Χρήστη / Συνθηματικό). Η επανεγγραφή σας Διεύθυνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2020 θα ενεργοποιηθεί και θα λάβετε σχετική ενημέρωση στο email που έχετε δηλώσει.

Προσοχή. Για την Επανεγγραφή πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετικός Κωδικός Χρήστη. Αλλιώς θα προκύψει μήνυμα λάθους ότι ο Κωδικός Χρήστη υπάρχει ήδη. Αυτόματα η παλιά 14ψήφια αίτηση εγγραφής καταργείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Από τον Απρίλιο 2020 δόθηκε η δυνατότητα εισόδου στον ΦΑΥ με Σύνδεση μέσω Κωδικών ΤΑΧΙΝΕΤ και αφορά μόνο με περιπτώσεις πολιτών που κάνουν είσοδο στην υπηρεσία πρώτη φορά. Αν για κάποιο λόγο χρειάζεται εισαγωγή με τους Κωδικούς ΤΑΧΙΝΕΤ αλλά έχει προηγηθεί προηγούμενη είσοδο με την διαδικασία που περιεγράφηκε παραπάνω (βλ. Κωδικό Χρήστη / Συνθηματικό) παρακαλούμε αποστείλατε email στο f_ygeias@eopyy.gov.gr.

4. Τα έμμεσα μέλη έχουν δυνατότητα αναζήτησης του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας;

ΑΠ: Δυνατότητα αναζήτησης έχουν όσοι διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στο taxisnet (ΓΓΠΣ). Σύμφωνα με την νομοθεσία όλοι οι πολίτες (και οι σύζυγοι) έχουν πρόσβαση, εάν το επιθυμούν, ανεξάρτητα εάν υποβάλουν κοινή δήλωση ως ζευγάρια. Ωστόσο με την νέα έκδοση του Φακέλου (Απρίλιος 2019) παρέχεται και η δυνατότητα στους πιστοποιημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση μέσω του δικού τους Φακέλου και στα προστατευόμενα ανήλικα μέλη της ασφαλιστικής τους μερίδας

5. Πως αναφέρονται πιθανά προβλήματα που θα παρατηρήσουμε κατά την αναζήτηση;

ΑΠ: Μπορείτε να α) αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο f_ygeias@eopyy.gov.gr, ή β) συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα μηνυμάτων, αφού έχετε συνδεθεί στον προσωπικό φάκελο.

6. Μπορώ να υποβάλλω δικαιολογητικά για να αποζημιωθώ μια δαπάνη χωρίς φυσική παρουσία σε Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ;

ΑΠ: Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών ηλεκτρονικά. Κάθε ασφαλισμένος δύναται μέσω του ΦΑΥ, απομακρυσμένα και χωρίς φυσική παρουσία σε Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ, να υποβάλλει αίτημα αποζημίωσης παροχής του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Συνδέεστε στον ΦΑΥ, ακολουθείτε την διαδρομή: Ατομικά Αιτήματα Παροχών / Υποβολή Ατομικού Αιτήματος. Στη συνέχεια συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία που σας ζητά υποχρεωτικά η φόρμα, επισυνάπτετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έτσι όπως παρουσιάζονται κατά περίπτωση και προχωράτε σε Υποβολή Αιτήματος. Μπορείτε να υποβάλλετε Ατομικό Αίτημα για εσάς καθώς και όλα τα μέλη που συνδέονται στην ασφαλιστική σας μερίδα. Μέσω του ΦΑΥ, ενημερώνεστε καθημερινά για κάθε στάδιο, της πορείας εκκαθάρισης του αιτήματος σας του μέχρι και την αποζημίωση σας στη Τράπεζα.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Διαχείριση Φάκελου: Με την ολοκλήρωση της Εγγραφής ο πολίτης αποκτά δυνατότητα διαχείρισης του Φακέλου του από τον σύνδεσμο https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson (Εμφάνιση ατομικών δεδομένων υγείας).

Στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας έχει δυνατότητα πρόσβασης μόνον ο ασφαλισμένος με τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει ή με τους κωδικούς taxisnet καθώς αφορά προσωπικά του στοιχεία, τα οποία έχει δυνατότητα να τα γνωστοποιήσει με προσωπική του ευθύνη.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ  ΦΑΚΕΛΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ  ΜΕΛΩΝ

Στην αρχική σελίδα του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας, στο πάνω δεξί μέρος, έχει προστεθεί το πεδίο ΑΜΚΑ απ’ όπου γίνεται αναζήτηση προστατευόμενων (έμμεσων) μελών, που ανήκουν στην ασφαλιστική μερίδα του χρήστη που έχει συνδεθεί.

 Ο Φάκελος του γονέα (Άμεσος) Στο πεδίο αυτό ο χρήστης καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους και επιλέγει τον μεγεθυντικό φακό. Η σελίδα πλέον εμφανίζει τα στοιχεία του φακέλου του προστατευόμενου μέλους

Με την επιλογή «Επιστροφή στον ΑΜΚΑ μου», ο συνδεδεμένος χρήστης επιστρέφει στα στοιχεία του προσωπικού του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας.

Σημειώνεται ότι, η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα προστατευόμενα (έμμεσα) μέλη με ηλικία μικρότερη των 18 ετών, τα οποία δεν έχουν προσωπικά πιστοποιηθεί στον Φάκελο.

Για τα ενήλικα μέλη ή όσα διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς υποβολής φορολογικής δήλωσης (TAXIS) απαιτείται προσωπική πιστοποίηση στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας.

Πιθανά μηνύματα λάθους:

 ! Ο ΑΜΚΑ που πληκτρολογήσατε διαθέτει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας…

Ο ΑΜΚΑ αναζήτησης έχει ήδη προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία.

! Δεν προκύπτει ασφαλιστική σύνδεση με τον ΑΜΚΑ που πληκτρολογήσατε...

Ο ΑΜΚΑ αναζήτησης δεν ανήκει στην ασφαλιστική μερίδα του συνδεδεμένου χρήστη. Οπότε και δεν προκύπτει πρόσβαση.

! Το ΑΜΚΑ ανήκει σε άτομο άνω των 18 ετών με δυνατότητα εγγραφής στον Φάκελο Ασφάλισης     Υγείας...

  Ο ΑΜΚΑ αναζήτησης ανήκει στην ασφαλιστική μερίδα του συνδεδεμένου χρήστη αλλά έχει πλέον ενηλικιωθεί. Οπότε πρέπει να κάνει προσωπική εγγραφή στην υπηρεσία.
Εκ  του  Δ.Σ.Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΑΠΟ  ΤΟΝ ΕΦΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΤΩΝ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΥΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ   ΘΑΝΟΝΤΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ


       Δελτίο Τύπου                                                                          Αθήνα, 15/1/2021

Χρονοδιάγραμμα επιστροφής  των μειώσεων  συντάξεων Ιουνίου 2015-Μαϊου 2016 στους κληρονόμους των θανόντων συνταξιούχων

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα επιστροφής  των μειώσεων  της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαϊου 2016 στους δικαιούχους κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων που υπέβαλαν  ηλεκτρονικά  τη σχετική υπεύθυνη δήλωση/αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Πιο συγκεκριμένα:

  • Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 θα καταβληθούν τα ποσά  στους δικαιούχους που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση με  όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά και έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η επεξεργασία του αιτήματος.
  • Στις 10 Μαρτίου 2021 θα πληρωθούν οι κληρονόμοι που θα υποβάλουν οριστικά  τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου είναι ενδεικτική  και ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή δικαιολογητικών και μετά την ημερομηνία αυτή για τις περιπτώσεις εκείνες που θα καθυστερήσει η έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών.
  • Τέλος, στις 12 Απριλίου 2021 θα καταβληθούν τα αναδρομικά σε όσους έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη. Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι θα κληθούν εντός του Φεβρουαρίου να υποβάλλουν επιπλέον στοιχεία της διαθήκης, ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία του αιτήματος. 

Συνολικά έχουν υποβληθεί 232.517 αιτήσεις από κληρονόμους, εκ των οποίων έχουν οριστικοποιηθεί οι 148.870 και έχουν υποβληθεί προσωρινά οι υπόλοιπες 83.647.

Επίσης από τις 232.517 αιτήσεις οι  150.893 αφορούν δικαιώματα  χωρίς διαθήκη και οι 81.224 δικαιώματα  με διαθήκη.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης αντλήθηκε ηλεκτρονικά εκτός των 48 μικρότερων Ειρηνοδικείων της χώρας. Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι/κληρονόμοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλήσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που ζητούνται (Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς,  Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών)  με βάση το κληρονομικό δίκαιο  από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου www.gov.gr .

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑΕκ  του  Δ.Σ

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ  Η  ΑΙΤΗΣΗ  ΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ ΜΗ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ,  ΤΩΝ  ΔΩΡΩΝ  &  ΤΟΥ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ  ΑΔΕΙΑΣ

        ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 15-1-2021      

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣτΕ.


                                 _______________________________________


    Αξιότιμοι,

   Σήμερα εκδικάστηκε η αίτηση ακυρώσεώς μας (ΑΓΣΣΕ, ΠΟΣ ΔΕΗ κλπ) ενώπιον         της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της Κοινής 

  Υπουργικής Απόφασης που έδωσε αναδρομικά 11μήνου στην κύρια σύνταξη από τις 

   μνημονιακές περικοπές, ενώ παρέλειψε να δώσει σε όλους τους συνταξιούχους του 

   ιδιωτικού τομέα τις περικοπές στην επικουρική σύνταξη, καθώς επίσης και τα δώρα 

    εορτών + επιδόματα αδείας καθώς και τόκους υπερημερίας.

     Τα επιχειρήματα αναλύθηκαν εκτενώς από μέρους μας ενώπιον της Ολομέλειας του 

   Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας, ιδίως δε αυτά που κατατείνουν 

    στην αντισυνταγματικότητα της ΚΥΑ λόγω:

Α) αντίθεσής της με το δεδικασμένο των αποφάσεων 1890, 1891/2019 και 1439/2020 

       της Ολομέλειας ΣτΕ.

Β) αντίθεσής της με το Σύνταγμα (αρχή της ισότητας, προστασίας της περιουσίας 

      των συνταξιούχων, της αναλογικότητας)

Γ) αντίθεσής της με το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 

     τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

     Το προσβαλλόμενο νομοθέτημα της Διοίκησης αποτελεί τη λυδία λίθο της κακής 

     νομοθέτησης αλλά και μνημείο πλημμελούς εφαρμογής της χρηστής Διοίκησης 

     όπως και του κράτους Δικαίου, διότι χιλιάδες συνταξιούχων άγονται επί μακρόν 

     ενώπιον των Δικαστηρίων για να διεκδικήσουν όλα όσα ήδη η Ολομέλεια του ΣτΕ 

     έχει αποφανθεί ότι δικαιούνται να λάβουν ως επιστρεφόμενα από την Πολιτεία.

         Το επιχείρημα του Δημοσίου ότι με την ικανοποίηση των συνταξιούχων  το 

     Δημόσιο θα περιέλθει σε δημοσιονομικό κίνδυνο πρέπει να πέσει στο κενό,  

     δεδομένου ότι η κοινωνία των συνταξιούχων έχει πληγεί πιο πολύ από κάθε άλλο 

     κομμάτι της κοινωνίας μας από την δημοσιονομική κρίση εδώ και περίπου 10 έτη.

         Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σε περίπου ένα 4μηνο, και όλοι ευελπιστούμε 

     να είναι η τελευταία φορά που οι ανοχές και οι αντοχές των  συνταξιούχων 

     δοκιμάζονται στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Αθήνα, 15-1-2021

Ο παραστάς Δικηγόρος

Βασίλειος Δ. Νικολετάκης

Δικηγόρος Αθηνών – LL.M. -Νομικός ΣύμβουλοςΕκ  του  Δ.Σ.