Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συνάδελφοι
Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για την εκτύπωση του Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος της Σύνταξης του Μηνός Φεβρουαρίου 2019,...Σε μερικούς συναδέλφους δεν εχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της απεικόνισης του εξοφλητικού της Σύνταξης,σταδιακά η Διαδικασία θα ολοκληρωθεί λόγο πληθώρας των αναρτήσεων των ενημερωτικών σημειωμάτων...