Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 


Επίδομα λουτροθεραπείας 2022: Ποιοι παίρνουν 150 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ

Χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ύψους 150 ευρώ, για την λουτρική περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου 2022.

Το επίδομα λουτροθεραπείας, παρέχεται, στους ασφαλισμένους, όταν είναι αναγκαία η θεραπεία της πάθησής τους, σε αναγνωρισμένες από το κράτος Λουτροπηγές, κατά την διάρκεια της λουτρικής περιόδου, η οποία διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Οκτωβρίου, εκάστου έτους και ανέρχεται στο ποσό των 150 €.

Το ανωτέρω ποσό χορηγείται για την πραγματοποίηση κατά ανώτατο όριο 15 λούσεων.

Α) Δικαίωμα για την χορήγηση του επιδόματος Λουτροθεραπείας έχουν οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από τις κάτωθι παθήσεις:

1) Αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με προβολή του μυοσκελετικού συστήματος, που δεν βρίσκεται σε οξύ στάδιο.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παθήσεις όπως οι κάτωθι:

α) Ρευματοειδής αρθρίτιδα

β) Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

γ) Συστηματική σκλήρυνση

δ) Πολυμυοσίτιδα-Δερματίτιδα

ε) Ρευματοειδή πολυμυαλγία

στ) Μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού

2) Μετατραυματικές δυσκαμψίες, Μετατραυματική αρθρίτιδα

3) Δερματοπάθειες Στην κατηγορία αυτή υπάγονται η ψωρίαση, το χρόνιο έκζεμα και η χρόνια διάχυτη νευροδερματίτιδα.

Β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να δικαιωθούν της λήψης της εν λόγω παροχής, καθορίζονται ως εξής:

Ιατρική γνωμάτευση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1), ιατρού, αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας, (Ορθοπαιδικού, Ρευματολόγου, Δερματολόγου, Φυσιάτρου).

Στην γνωμάτευση θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του ασφαλισμένου και να αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα υποβολής του σε λουτροθεραπεία. Σε περίπτωση έλλειψης ιατρού ειδικότητας ρευματολόγου στην περιοχή, (συμβεβλημένων, υπηρετούντων σε Κρατικά ή Στρατιωτικά Νοσοκομεία, σε Πανεπιστημιακές Κλινικές ή σε μονάδες υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.,) θα γίνονται αποδεκτές γνωματεύσεις από Ορθοπεδικούς συμβεβλημένους ή υπηρετούντες στις ανωτέρω μονάδες υγείας για τα προβλεπόμενα νοσήματα.
– Ιατρική γνωμάτευση ειδικευμένου Καρδιολόγου από την οποία να προκύπτει, δεδομένης της κλινικής κατάσταση του ασφαλισμένου, ότι δύναται να προβεί στην συγκεκριμένη θεραπεία και ότι δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την διενέργεια αυτής. Οι γνωματεύσεις δύναται να εκδίδονται από ιατρούς Κρατικών ή Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Πανεπιστημιακών Κλινικών, ιατρούς του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) και τέλος από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς.

– Τα εισιτήρια των λούσεων.

– Βεβαίωση της λουτροπηγής από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, ότι η λουτροπηγή ανήκει στις αναγνωρισμένες από το Κράτος Λουτροπηγές. Από την ίδια βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτουν οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των λούσεων καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου διενεργήθηκαν.

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου ή του ενοικιαζόμενου δωματίου, προκειμένου να διαπιστώνεται η μετάβαση και διαμονή του ασφαλισμένου στον τόπο της λουτροπηγής. Στην περίπτωση που η λουτροπηγή βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου και δεν προκύπτει διαμονή, απαραίτητη κρίνεται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ασφαλισμένου στην οποία θα δηλώνει ότι, μετακινήθηκε τις ημερομηνίες όπως αυτές αναφέρονται στην βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της λουτροπηγής.

Οι ιατρικές γνωματεύσεις τίθενται υπόψη του Υγειονομικού Δ/ντή, ή του Υπευθύνου των μονάδων υγείας ή του νομίμου αναπληρωτή του ή του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου, το οποίο μετά από έλεγχο επί του βιβλιαρίου ασθενείας περί της ασφαλιστικής κάλυψης του ασφαλισμένου, πιστοποιεί την προσκόμιση των δύο ιατρικών γνωματεύσεων, θέτοντας επί αυτών την σφραγίδα, την υπογραφή του καθώς και την ημερομηνία του ελέγχου.

Στην συνέχεια προβαίνει σε έγγραφη μνεία επί του ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας του ασφαλισμένου των ιατρικών γνωματεύσεων καθώς και του αριθμού των προτεινόμενων λούσων από τον αρμόδιο ιατρό ειδικότητας για το τρέχον έτος. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν λιγότερες των 15 λούσεων, θα αποδίδεται ποσό που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες λουτροθεραπείες κατ΄ αναλογία.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η στήριξη του εισοδήματος των συνταξιούχων, η εξάλειψη του «στοκ» των
εκκρεμών συντάξεων, η βελτίωση της εξυπηρέτησης ων ασφαλισμένων και οι
μεταρρυθμίσεις στις επικουρικές συντάξεις και στον δεύτερο πυλώνα του
ασφαλιστικού συστήματος (Επαγγελματικά Ταμεία) είναι οι πέντε βασικοί άξονες
της πολιτικής της κυβέρνησης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης που
περιέγραψε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης
μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο Labor and Insurance Conference του
Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, «με τις προβλέψεις του «νόμου Βρούτση» ήραμε
αδικίες του «νόμου Κατρούγκαλου» και ως αποτέλεσμα έχουν ήδη δει αυξήσεις στις
τσέπες τους πάνω από 225.000 συνταξιούχοι- ιδιαίτερα όσοι είχαν 30 έτη
ασφάλισης. Είναι μία σαφής στήριξη του εισοδήματος των συνταξιούχων που
εντάσσεται σε ένα πλέγμα πρωτοβουλιών που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- την
επιστροφή αναδρομικών ύψους 1,2 δισ. ευρώ, την ενίσχυση του εισοδήματος
πολλών συνταξιούχων μέσω της μείωσης του φορολογικού συντελεστή από το 22%
στο 9%, τις αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις αρκετών συνταξιούχων, τις
αυξήσεις στις συντάξεις των εργαζόμενων συνταξιούχων -αφού το ποσοστό της
σύνταξης που καταβάλλεται αυξήθηκε από το 40% στο 70%- και τα έκτακτα
επιδόματα που έχουν καταβληθεί στους χαμηλόμισθους συνταξιούχους». Ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στη συνέχεια στα νέα μέτρα στήριξης που θα ακολουθήσουν, δηλαδή την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους Έλληνες- άρα και τους συνταξιούχους- που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αλλά και στο «ξεπάγωμα», την αύξηση δηλαδή, των συντάξεων από το 2023, στη βάση των προβλέψεων της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας. Περνώντας στο θέμα των εκκρεμών συντάξεων, ο κ. Χατζηδάκης ανέλυσε όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί (προκαταβολή εθνικής σύνταξης σε σχεδόν 50.000 δικαιούχους, απλοποίηση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, «Πύργος Ελέγχου» στον ΕΦΚΑ, συμμετοχή πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών που εκδίδουν συντάξεις σε λιγότερο από 90 ημέρες, δωρεάν και χωρίς ταλαιπωρία για τον πολίτη), χάρη στις οποίες επετεύχθη το 2021 ρεκόρ όλων των εποχών στις αποφάσεις για κύριες συντάξεις που αυξήθηκαν κατά 83% σε σχέση με το 2019. «Έχουμε κλείσει οριστικά με τις εκκρεμότητες στις κύριες συντάξεις του 2016, του 2017, του 2018 και σε λιγότερο από ένα μήνα τελειώνουν όλες σχεδόν οι υποθέσεις του 2019 και του 2020», τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «κάνουμε την τελική «επίθεση» στο στοκ των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων με την εισαγωγή των θεσμών των «συντάξεων εμπιστοσύνης» και των «συντάξεων fast track», με στόχο να κλείσουμε με τις ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις μέσα στο καλοκαίρι !» Στο «μέτωπο» της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, το Υπουργείο Εργασίας έχει “ρίξει στη μάχη” την εισαγωγή δεκάδων νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον ΕΦΚΑ (με αποτέλεσμα κάθε μήνα να υλοποιούνται πάνω από 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές και να αποφεύγονται αντίστοιχες επισκέψεις στα υποκαταστήματα), και τη μονιμοποίηση των ηλεκτρονικών ραντεβού. Επιστέγασμα της προσπάθειας είναι ο ενιαίος αριθμό εξυπηρέτησης του πολίτη 1555 που έδωσε τέλος στο χάος με τα κατεβασμένα τηλέφωνα και έχει ήδη εξυπηρετήσει περίπου 2 εκατομμύρια κλήσεις από τον Αύγουστο. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανέλυσε επίσης τις μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική ασφάλιση, αρχής γενομένης από την εισαγωγή «ατομικών κουμπαράδων» στις επικουρικές συντάξεις των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, καθώς και όσων νέων μέχρι 35 ετών το επιλέξουν. Όπως είπε , «στο νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, το ΤΕΚΑ, εντάχθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους περίπου 15.000 νέοι ασφαλισμένοι και μέχρι το τέλους του έτους θα έχουν ενταχθεί περίπου 50 με 60 χιλιάδες. Από το τέλος του καλοκαιριού, οι νέοι ασφαλισμένοι θα είναι πλέον σε θέση να βλέπουν το πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τις αποταμιεύσεις τους, τι γίνεται με τον ατομικό τους κουμπαρά. Μιλώντας για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ένα από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον είναι ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη του εισοδήματος των συνταξιούχων και στη χρηματοδότηση επενδύσεων προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Και παρά το γεγονός ότι στην ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα η Ελλάδα είναι σήμερα ουραγός στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη κινητικότητα γύρω από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Γι’ αυτό επεξεργαζόμαστε ήδη σχέδιο για την ενοποίηση και την ενίσχυση των φορέων εποπτείας και τη δυνατότητα ίδρυσης πολύ-εργοδοτικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης. Επιδιώκουμε μετά από διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους να οδηγηθούμε σε ένα σύστημα που θα δίνει κίνητρα για αποταμίευση, με δικαιοσύνη μεταξύ των πυλώνων που απαρτίζουν το ασφαλιστικό σύστημα». Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προωθούμε πολιτικές που μας οδηγούν προς ένα οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. Προχωρούμε με σταθερά βήματα και με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, έχοντας ως στόχο αφενός τη διαχείριση των προκλήσεων του σήμερα, αφετέρου τη μέριμνα τόσο για τους σημερινούς ασφαλισμένους και συνταξιούχους, όσο και για τους μελλοντικούς». 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΣ/ΔΕΗ

 

Μετά τις Αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας στις 13/05/2022, τα 21 εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΣ/ΔΕΗ συγκροτήθηκαν σε Σώμα τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος Συνέδρου κ. Πέτρου Βογιατζή, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Ομοσπονδίας. Μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ της ΠΟΣ/ΔΕΗ, που έχει ως εξής:

 

ΑΞΙΩΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ

3

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

4

ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΥΓΓΙΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ

5

ΤΑΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6

ΑΝΑΠ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΜΠΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

7

ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

8

ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

9

ΕΦΟΡΟΣ

ΤΣΟΠΤΣΙΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

10

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

11

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΔΙΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

12

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

13

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ        

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

14

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΓΚΕΚΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

15

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.       

ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΚΤΩΡ

17

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΤΑΛΟΣ

ΕΜΜΑΛΟΥΗΛ

19

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΥΦΑΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

20

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΦΡΑΝΤΖΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Για την ΠΟΣ/ΔΕΗ

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ                         ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΟΥΓΓΙΑΣ
Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 42ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣ/ΔΕΗ

 


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Οι Αρχαιρεσίες της ΠΟΣ/ΔΕΗ που διεξήχθησαν στην Αθήνα στις 13/05/2022, ημέρα Παρασκευή, μετά το ΔΣ της Τετάρτης 11/05 και την Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 12/05, ολοκληρώθηκαν με απόλυτη  επιτυχία.


Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν καθώς και όλους τους συναδέλφους που συνέδραμαν και συμπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο στις Αρχαιρεσίες μας.

 

Η Γενική Συνέλευση και η εκλογική διαδικασία διεξήχθησαν χωρίς κανένα πρόβλημα, λαμβάνοντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, μέσα σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες, με αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των υποψηφίων και των εννέα ψηφοδελτίων. 


Για   την   εκλογή   οργάνων   Διοίκησης   και   Εξελεγκτικής   Επιτροπής   βρέθηκαν 145 ψηφοδέλτια, από τα οποία έγκυρα 145, άκυρα 0, λευκά 0.

Έλαβαν:

1. ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ…………........Ψήφους 6

 2. ΕΝΩΣΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ………………………… Ψήφους 22

                  3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ

                      ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

                      ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ……………..Ψήφους 16

4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ………….. …..Ψήφους 24

 5. ΠΕΣ/ΔΕΗ-ΕΣΕ/ΔΕΗ ……………………….......Ψήφους 24

                 6. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

   ΔΕΗ Α.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ …………..Ψήφους 8

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ……Ψήφους 10

                  8. ΣΥΝΤ/ΧΩΝ   ΔΕΗ   ΜΑΚ - ΘΡΑΚΗΣ…………Ψήφους 13

                  9. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   ΔΕΗ   ΕΟΡΔΑΙΑΣ

   “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ” …………………………………Ψήφους 22


Έλαβαν οι παρατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο

της ομοσπονδίας τις κάτωθι έδρες:

 

1. ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ  …………….Έδρες   0

2. ΕΝΩΣΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ………………………..Έδρες  3

                   3. ΣΥΛ. ΣΥΝ. ΔΕΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΙΤ/ΡΝΑΝΙΑΣ

    ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ………………………Έδρες  2

4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ………………Έδρες  4

5. ΠΕΣ/ΔΕΗ-ΕΣΕ/ΔΕΗ …………………………...Έδρες  4

                   6. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

   ΔΕΗ Α.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ …………………...Έδρες  1

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ……Έδρες  2

8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   ΣΥΝΤ/ΧΩΝ   ΔΕΗ   ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ …Έδρες  2

                   9. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   ΔΕΗ   ΕΟΡΔΑΙΑΣ

     “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ” ……………………………………Έδρες  3

 

Εκλέγονται, ανά ψηφοδέλτιο, ως μέλη του ΔΣ οι κάτωθι:

1. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

2. ΓΚΕΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

3. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

5. ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.  ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

8. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9. ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

11. ΠΟΥΓΓΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

12.  ΠΑΠΑΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13. ΠΑΝΤΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

14. ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

15. ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

17. ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

18. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ

19. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20. ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

21. ΔΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται οι κάτωθι:


1. ΒΑΡΔΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.  ΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣ

3. ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.  ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

5.  ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Τρίτη 17 Μαΐου 2022

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

 Αθήνα, 12/5/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2022 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων: 


ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  • Στις 26 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη  θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ,  ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
  • Στις 27 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και  ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9.
  • Στις 30 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8. 


            Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ