Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΜΕΛΏΝ

Σε εφαρμογή των οδηγιών και απαγορεύσεων της Υγειονομικής επιτροπής και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους και τους συμπολίτες μας, αναστέλλουμε τη λειτουργία του γραφείου του Συνδέσμου για όσο διάστημα χρειαστεί. 
Όσοι από τους συναδέλφους χρειάζονται ενημέρωση η βοήθεια για οποιαδήποτε θέμα τις απασχολεί, μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, στα τηλέφωνα που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα της ατζέντας του Συνδέσμου.
Η συμβουλή μας:- ΟΧΙ ΠΑΝΙΚΟΣ.
- ΤΉΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ.
- ΤΉΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ, ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΎΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ.
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΎΜΕ ΜΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΏΣΟΥΜΕ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ. 
             και πάνω απ'όλα
ΜΈΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ

Εκ του Δ.Σ.