Τρίτη 13 Ιουνίου 2023

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣτΕ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ

 


Αξιότιμοι,

 

Σήμερα Τρίτη 13/6/2023 συζητήθηκε ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η υπόθεση της ΓΕΝΟΠ και ΠΟΣ ΔΕΗ κατά της ΔΕΗ ΑΕ σχετικά με την ακύρωση της παράνομης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 21-1-2020 για την κατάργηση του μειωμένου τιμολογίου στο προσωπικό.

Από πλευράς μας έχουμε καταθέσει κύρια αίτηση ακυρώσεως, δικόγραφο πρόσθετων λόγων και υπόμνημα, ενώ πήραμε από την κα Πρόεδρο της σύνθεσης του δικαστηρίου προθεσμία μέχρι την 28/6/2023 για συμπληρωματικό υπόμνημα.

Η ΔΕΗ ΑΕ από την πλευρά της, μετά από 6 αναβολές που πήρε η υπόθεση, επιχείρησε με συνοπτικό τρόπο να αντικρούσει την αίτησή μας μόνο ως προς το παραδεκτό της (δηλαδή ότι η ΔΕΗ ΑΕ είναι εταιρεία που ανήκει κατεξοχήν σε ιδιώτες και δεν ανήκει πια στον έλεγχο του Κράτους/ΤΑΙΠΕΔ), ενώ τεχνηέντως ΟΥΔΕΝ ανέφερε επί των 6 λόγων ακύρωσης που έχουμε προβάλλει στα δικόγραφά μας και αφορούν την καταστρατήγηση των διατάξεων περί αντισυνταγματικής κατάργησης των ΣΣΕ (που έχουν ρυθμίσει το μειωμένο τιμολόγιο εδώ και πάνω από 50 έτη), περί κατάργησης στην ουσία της πατριωτικής προσφοράς όλων εσάς στον χώρο της ενέργειας και του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο αποτελεί κοινωνικό αγαθό και ανήκει στον στενό πυρήνα της κρατικής εξουσίας η διαχείρισή του.

Από τη μεριά μας, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι το ΣτΕ θα αφουγκραστεί εν τέλει τον αγωνιώδη παλμό όλων εσάς, των χιλιάδων δηλαδή νοικοκυριών που σε αντάλλαγμα της δύσκολης εργασίας σας να συνδεθεί με το ρεύμα και η τελευταία γωνιά της Ελλάδας, απολαμβάνατε το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος από τη ΔΕΗ ΑΕ.

Η απόφαση θα εκδοθεί σε περίπου ένα εξάμηνο και συνεπώς θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.

Την ΠΟΣ ΔΕΗ εκπροσώπησα εγώ ο υπογράφων και την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ο συνάδερφος κος Τοκατλίδης.

 

Με εκτίμηση,

 

Βασίλειος Δ. Νικολετάκης

Δικηγόρος Αθηνών – LL.M.  

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ e-ΕΦΚΑ 2023

 


Συνάδελφοι,

 Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις του ΕΦΚΑ για παιδιά συνταξιούχων και εργαζόμενων. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν και για τις έξι κατασκηνωτικές περιόδους από 2/6/2023 έως και 7/6/2023.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ για το 2023, θα γίνουν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ηλεκτρονικά, σε ενιαία πλατφόρμα για όλους τους δικαιούχους, οι οποίοι προβλέπονται στα καταστατικά των πρώην φορέων. Στο έγγραφο που επισυνάπτεται θα βρείτε πληροφορίες σχετικά µε:

• το ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν

• ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την υποβολή των αιτήσεων,

• πώς μπορείτε να υποβάλετε τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν και

• πού μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που έχετε απορίες ή συναντήσετε προβλήματα κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων. Οδηγίες υποβολής αιτήσεων στο Κατασκηνωτικό Πρόγραµµα 

e-ΕΦΚΑ 2023


 ∆ικαιούχοι συµµετοχής

Στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ µπορούν να συµµετάσχουν:

 

     Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών (γεννηµένα µεταξύ 2007 και 2017), εν ενεργεία ασφαλισµένων των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥ∆ΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΕΥΠ), ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α, ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Π, ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Θ, ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Ε, ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου

 

     Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών (γεννηµένα µεταξύ 2007 και 2017), των συνταξιούχων των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥ∆ΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΕΥΠ), ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α, ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Π, ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Θ, ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Ε, ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου

 

     Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών (γεννηµένα µεταξύ 2007 και 2017), υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ (εν ενεργεία και συνταξιούχων) και των πρώην φορέων, οι οποίοι συγχωνεύτηκαν σε αυτόν.

 

     Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών (γεννηµένα µεταξύ 2007 και 2017) µε αποδεδειγµένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, δικαιούχων ασφαλισµένων και υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ.

 

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει κατόπιν µοριοδότησης µε βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα και το πλήθος των ανηλίκων τέκνων των αιτούντων.


                                                       ∆ιαδικασία υποβολής αίτησης

Προκειµένου να υποβάλλετε αιτήσεις για το πρόγραµµα των κατασκηνώσεων, θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια. Ο σύνδεσµος για την είσοδο στην πλατφόρµα υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) αλλά και στον ιστότοπο gov.gr.

 

Πιο συγκεκριµένα η πλατφόρµα είναι προσβάσιµη:

·        Από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ στην διεύθυνση: https://www.efka.gov.gr/camping,

·        Μέσω του gov.gr, στην διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata- kataskenoseon-eephka

 

Σηµειώστε ότι οι παραπάνω σελίδες, εκτός από σηµεία εισόδου στην πλατφόρµα περιέχουν και τα ακόλουθα:

·        Λίστα µε τις κατασκηνώσεις που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, τις ηµεροµηνίες των περιόδων και το πλήθος των θέσεων, τις οποίες έχουν προσφέρει.

        ·        Οδηγίες χρήσης για την πλατφόρµα (αυτό το έγγραφο).

·        Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραµµα.

·        Σύνδεσµο προς την πλατφόρµα ticketing.1555.gov.gr, στην οποία µπορείτε να υπο βάλετε αιτήµατα υποστήριξης. ∆είτε την παράγραφο «Σε περίπτωση προβλήµατος» στο τέλος του εγγράφου για περισσότερες οδηγίες.

 

Είσοδος στην πλατφόρµα

Η είσοδος στην πλατφόρµα υποβολής των αιτήσεων µπορεί να γίνει µέσω συνδέσµων στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ή στο gov.gr.

 

Ακολουθώντας οποιονδήποτε από τους συνδέσµους, θα οδηγηθείτε στη σελίδα του TAXIS για ταυτοποίηση. Εισάγετε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό σας και εξουσιοδοτείστε το TAXIS να γνωστοποιήσει την ταυτότητά σας στον e-ΕΦΚΑ.

 

Στη σελίδα που θα εµφανιστεί επιβεβαιώστε τον ΑΦΜ σας και εισάγετε τον ΑΜΚΑ σας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

 

Μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης, θα οδηγηθείτε στην κεντρική σελίδα της πλατφόρµας, στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία σας, η κατάσταση της ασφαλιστικής σας ικανότητας (αν είναι ενεργή και από ποιον Φορέα) και η ιδιότητα µε την οποία συµµετέχετε στο κατασκηνωτικό πρόγραµµα.

 

Κατά την πρώτη σας σύνδεση στην πλατφόρµα, θα πρέπει να επιλέξετε την ιδιότητα µε την οποία θα συµµετάσχετε στο πρόγραµµα και να συµπληρώσετε την Υπεύθυνη ∆ήλωση για την συµµετοχή στο πρόγραµµα, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας µε τα οποία θα µπορέσουµε να επικοινωνήσουµε µαζί σας, εφόσον αυτό χρειαστεί. Κάντε κλικ στο κουµπί

«Νέα Υπεύθυνη ∆ήλωση» για να οδηγηθείτε στην σχετική σελίδα.


Η παραπάνω εργασία χρειάζεται να γίνει µόνο µια φορά. Στην συνέχεια τα στοιχεία που συµπληρώσατε θα εµφανίζονται συνοπτικά στην κεντρική σελίδα της πλατφόρµας. Από εκεί θα έχετε την ευκαιρία να τα τροποποιήσετε, κάνοντας κλικ στο κουµπί «Τροποποίηση Υπεύθυνης ∆ήλωσης».

 

Στη κεντρική σελίδα της πλατφόρµας θα εµφανίζονται οι ενεργές αιτήσεις σας για το φετινό κατασκηνωτικό πρόγραµµα. Στα δεξιά κάθε αίτησης εµφανίζονται κάποια κουµπιά τα οποία επιτρέπουν τις ακόλουθες ενέργειες (δείτε παρακάτω για περισσότερες λεπτοµέρειες) επί της αίτησης:

·        «Προβολή Αίτησης»: Εµφανίζει τα στοιχεία της αίτησης κι επιτρέπει την εκτύπωσή της

·        «Ακύρωση Αίτησης»: Επιτρέπει την ακύρωση της αίτησης.

·      «Εκτύπωση Κάρτας»: Επιτρέπει την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή, την οποία θα πρέπει να παραδώσετε στην κατασκήνωση κατά την άφιξη του παιδιού σας.

 

Από τη σελίδα αυτή επίσης µπορείτε να ξεκινήσετε την υποβολή µιας νέας αίτησης κάνοντας ένα κλικ στο «∆ηµιουργία Αίτησης».

 

 

Υπεύθυνη δήλωση και πρόσθετα στοιχεία αιτούντα (γονέα)

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, κατά την αρχική σας είσοδο στην πλατφόρµα, θα κληθείτε να επιλέξετε την ιδιότητα συµµετοχής σας στο πρόγραµµα και να συµπληρώσετε την απαραίτητη Υπεύθυνη ∆ήλωση καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

 

Στην σχετική θα εµφανίζονται τα βασικά σας στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο,   ΑΦΜ και ΑΜΚΑ), η ασφαλιστική σας ικανότητα και η ιδιότητα µε την οποία συµµετέχετε στο κατασκηνωτικό πρόγραµµα του e-ΕΦΚΑ.

 

Η πλατφόρµα αναγνωρίζει την ιδιότητά σας αυτόµατα αν είστε υπάλληλος ή συνταξιούχος υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να την υποδείξετε. ∆ηλαδή να επιλέξετε αν θα συµµετάσχετε στο κατασκηνωτικό πρόγραµµα ως:

     Ασφαλισµένος των πρώην φορέων, που αναφέρθηκαν παραπάνω.

     Συνταξιούχος των πρώην φορέων, που αναφέρθηκαν παραπάνω.

     Υπάλληλος ή συνταξιούχος υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση αυτή θα κληθείτε να δηλώσετε την υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ ή του π.Φορέα στην οποία υπηρετείτε ή υπηρετούσατε πριν συνταξιοδοτηθείτε.

Σηµείωση: Η επιλογή αυτή υπάρχει για την περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές µας, το σύστηµα δεν µπορέσει να σας αναγνωρίσει ως υπάλληλο ή συνταξιούχο υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ.

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο κατασκηνωτικό πρόγραµµα του e-ΕΦΚΑ δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι ασφαλισµένοι/συνταξιούχοι του Οργανισµού. Αν είστε µεταξύ των δικαι ούχων, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή. Αν όχι κάντε κλικ στο κουµπί «Ακύρωση» και βγείτε α από την πλατφόρµα.

 

Σε περίπτωση, που από την ασφαλιστική σας ικανότητα, σε συνδυασµό µε την ιδιότητα µε την οποία υποβάλετε την αίτηση, δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί το δικαίωµα συµµετοχής στο


πρόγραµµα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, θα ενηµερωθείτε σχετικά. Στην περίπτωση αυτή βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει σωστά την ιδιότητα συµµετοχής στο πρόγραµµα. Αν το πρόβληµα δεν είναι αυτό, ολοκληρώστε την διαδικασία και προχωρήστε στην υποβολή της αίτησής σας. Στην συνέχεια επικοινωνήστε µε τον e-ΕΦΚΑ, όπως περιγράφεται παρακάτω, για να διευθετηθεί το πρόβληµα.

 

Επισηµαίνουµε ότι αν τελικά δεν επαληθευτεί η ιδιότητα που θα δηλώσετε, οι αιτήσεις σας θα απορριφθούν.

 

Επίσης συµπληρώστε ή διορθώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συµπληρωµένος ο αριθµός κινητού τηλεφώνου και το e-mail σας, καθώς αυτοί είναι οι πλέον πρόσφοροι τρόποι επικοινωνίας µαζί σας.

 

Συµπληρώστε τα υπόλοιπα στοιχεία, που ζητούνται στη σελίδα. ∆ηλαδή:

     Τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου σας. Η συµπλήρωση του στοιχείου αυτού είναι απαραίτητη ειδικά στην περίπτωση, που η ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού δεν προέρχεται από τη δική σας µερίδα αλλά από τη µερίδα του άλλου γονέα .

     Το πλήθος των ανηλίκων τέκνων σας. ∆ιορθώστε το πλήθος των ανηλίκων τέκνων σας (ηλικίας έως των 18 ετών), αν ο αριθµός ο οποίος εµφανίζεται στη σελίδα δεν είναι σωστός.

 

Αφού ολοκληρώσετε την συµπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται, κάντε κλικ στο κουµπί

«Αποθήκευση» για να τα αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη.

 

Καταχώρηση αιτήσεων (παιδιών)

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσµο «∆ηµιουργία Αίτησης», θα οδηγηθείτε στη σελίδα µέσω της οποίας θα υποβάλετε µία νέα αίτηση για το παιδί σας.

 

Επιλέξτε τον τύπο της αίτησης ΤΥΠΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ» για παιδιά τυπικής διάπλασης ή

«ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑµεΑ (6η περίοδοςγια παιδιά µε αναπηρία), την οποία θέλετε να υποβάλετε. Σηµειώστε ότι η επιλογή ενδέχεται να µην εµφανιστεί, αν η πλατφόρµα δεν δέχεται αιτήσεις και για τους δύο τύπους αιτήσεων ταυτόχρονα.

 

Συµπληρώστε τον ΑΜΚΑ του παιδιού, το οποίο αφορά η αίτηση. Αυτόµατα θα εµφανιστούν τα στοιχεία του παιδιού, το αν είναι εντός των επιτρεπτών ηλικιακών ορίων και το αν έχει ασφαλιστική ικανότητα.

 

Αν το παιδί δεν είναι εντός των επιτρεπτών ηλικιακών ορίων δεν µπορείτε να υποβάλετε την αίτηση.

 

Αν εµφανιστεί µήνυµα ότι δεν διασταυρώνεται ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου µε τον ΑΜΚΑ του άµεσα ασφαλισµένου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συµπληρώσει σωστά τον ΑΜΚΑ του άλλου γονέα. Αν το πρόβληµα παραµένει ή για άλλους λόγους δεν επιβεβαιώνεται η ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού, συνεχίστε την συµπλήρωση της αίτησή σας και επικοινωνήστε µε τον e-ΕΦΚΑ όπως περιγράφεται παρακάτω για να διευθετηθεί το πρόβληµα.


Τέλος συµπληρώστε µία έως πέντε κατασκηνώσεις και περιόδους σε µία από τις οποίες επιθυµείτε να φιλοξενηθεί το παιδί σας, εφόσον επιλέγει µε βάση την µοριοδότηση της αίτησης.

 

Κατά την συµπλήρωση της κατασκήνωσης, έχετε την δυνατότητα να περιορίσετε την λίστα µε τις επιλογές που εµφανίζονται εισάγοντας ένα µέρος από την ονοµασία της κατασκήνωσης που σας ενδιαφέρει.

 

Προσοχή! Η σειρά µε την οποία θα δηλώσετε τις κατασκηνώσεις/περιόδους δηλώνει την σειρά προτίµησής σας γι αυτές. Το παιδί θα φιλοξενηθεί στην 1η κατά σειρά δήλωσης κατασκήνωση και περίοδο, η οποία έχει διαθέσιµες θέσεις για να το φιλοξενήσει.

 

Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Επόµενο Βήµα» θα µεταφερθείτε σε µία σελίδα στην οποία θα εµφανίζονται όλα τα στοιχεία της αίτησης προκειµένου να τα ελέγξετε και, εφόσον είναι σωστά, να υποβάλετε την αίτηση κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο «Υποβολή Αίτησης».

 

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, θα επιστρέψετε στην κεντρική σελίδα, όπου πλέον θα εµφανίζεται η νέα σας αίτηση µε τον αριθµό πρωτοκόλλου που θα έχει λάβει.

 

Προβολή αιτήσεων

Στη κεντρική σελίδα της πλατφόρµας εµφανίζονται οι ενεργές αιτήσεις σας για το φετινό κατασκηνωτικό πρόγραµµα. Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Προβολή Αίτησης», στα δεξιά µιας αίτησης εµφανίζονται αναλυτικά τα στοιχεία της αίτησης και η κατάσταση επεξεργασίας της.

 

Στην κατάσταση µιας αίτησης µπορεί να αναφέρονται µία ή περισσότερες εκκρεµότητες στην επεξεργασία της εκάστοτε αίτησης. Αυτό δεν είναι απαραίτητα ανησυχητικό, καθώς κάποιοι από τους ελέγχους µπορεί να γίνουν σε δεύτερο χρόνο.

 

Προκειµένου να µάθετε περισσότερα για τις εκκρεµότητες, που µπορεί να εµφανιστούν στις αιτήσεις σας και τις ενέργειες που ενδεχοµένως χρειάζεται να γίνουν από την πλευρά σας για την αποκατάστασή τους, µπορείτε να συµβουλευτείτε το συνοδευτικό έγγραφο «Συχνές ερωτήσεις», το οποίο θα βρείτε στην σελίδα του e-ΕΦΚΑ, από την οποία κάνετε είσοδο στην πλατφόρµα µε χρήση των κωδικών TAXIS.

 

Ακύρωση αιτήσεων

Στη κεντρική σελίδα της πλατφόρµας εµφανίζονται οι ενεργές αιτήσεις σας για το φετινό κατασκηνωτικό πρόγραµµα. Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Ακύρωση Αίτησης», στα δεξιά µιας αίτησης έχετε την δυνατότητα να την ακυρώσετε, εφόσον το επιθυµείτε.

 

Αυτό είναι απαραίτητο, προκειµένου να υποβάλετε νέα για το ίδιο παιδί, αν διαπιστώσετε ότι δεν έχετε συµπληρώσει σωστά στην αίτηση τις κατασκηνώσεις που σας ενδιαφέρουν.

 

Επίσης είναι χρήσιµο να ακυρώσετε την αίτησή σας, αν το παιδί σας τελικά δεν µπορεί ή δεν θέλει να συµµετάσχει στο πρόγραµµα. Ακυρώνοντας την αίτηση θα έχουµε την δυνατότητα να δώσουµε την θέση σε κάποιο άλλο παιδί.


Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Ακύρωση Αίτησης» θα εµφανιστεί µία σελίδα, στην οποία θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε ότι επιθυµείτε να ακυρωθεί η αίτηση και, εφόσον απαντήσετε καταφατικά, η αίτηση θα ακυρωθεί.

 

Παραλαβή κάρτας κατασκηνωτή

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων, θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτήσεων µε την µοριοδότηση τους, µε βάση την οποία, σε συνδυασµό µε τη διαθεσιµότητα των θέσεων, θα γίνει η επιλογή των παιδιών που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα των κατασκηνώσεων.

 

Εφόσον το παιδί σας επιλεγεί, θα ειδοποιηθείτε να εκτυπώσετε την Κάρτα Κατασκηνωτή, την οποία θα παραδώσετε στην κατασκήνωση µε την άφιξη του παιδιού σας εκεί. Πλέον στην κεντρική σελίδα της πλατφόρµας, όπου εµφανίζονται οι ενεργές αιτήσεις σας για το φετινό κατασκηνωτικό πρόγραµµα, θα υπάρχει στα δεξιά της αίτησής του το κουµπί «Προβολή Αίτησης».

 

Κάνοντας κλικ στο κουµπί αυτό θα µεταφερθείτε σε µια νέα σελίδα, από την οποία µπορείτε να λάβετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της κάρτας κατασκηνωτή σε µορφή PDF. Για τον σκοπό αυτό κάντε κλικ στο κουµπί «Έκδοση Κάρτας»

 

 

                                                       Αποστολή δικαιολογητικών

Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η αναζήτηση των απαιτούµενων δικαιολογητικών να γίνεται αυτεπάγγελτα και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση όµως, που η αυτόµατη διαδικασία δεν αποδώσει, µπορεί να κληθείτε να υποβάλετε συµπληρωµατικά δικαιολογητικά.

 

Εφόσον σας ζητηθεί, µπορείτε να υποβάλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα του πώς θα σας ζητηθεί είτε στην πλατφόρµα ticketing.1555.gov.gr είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση summer_camp_docs@efka.gov.gr. Τα δικαιολογητικά θα τα υποβάλετε σε ηλεκτρονική µορφή (ως αρχεία pdf, αν τα έχετε λάβει ηλεκτρονικά, αλλιώς σκαναρισµένα ή φωτογραφηµένα). Πριν τα στείλετε βεβαιωθείτε ότι είναι ευανάγνωστα και δεν είναι µεγαλύτερα από 10 ΜΒ σε µέγεθος.

 

Στο µήνυµά σας µην ξεχάσετε µεταξύ των άλλων να µας αναφέρετε:

     Τον λόγο για τον οποίο µας στέλνετε τα δικαιολογητικά

  ●     το ονοµατεπώνυµό και τον ΑΜΚΑ, το δικό σας, του παιδιού και του/της συζύγου σας,

    ● τον πρώην Φορέα του οποίου είστε ενεργός ασφαλισµένος, συνταξιούχος ή υπάλληλος (ανάλογα µε την περίπτωση),

           τον αριθµό της αίτησης (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η υποβολή της)


Σε περίπτωση προβλήµατος

Στην περίπτωση, που συναντήσετε κάποιο πρόβληµα κατά την υποβολή της αίτησης ή έχετε απορίες σχετικά µε το πρόγραµµα, αναζητήστε τις απαντήσεις στο συνοδευτικό έγγραφο

«Συχνές ερωτήσεις», το οποίο θα βρείτε στην σελίδα του e-ΕΦΚΑ, από την οποία κάνετε είσοδο στην πλατφόρµα µε χρήση των κωδικών TAXIS.

 

Η λίστα των ερωτήσεων εµπλουτίζεται συνεχώς µε βάση τα ερωτήµατα που δεχόµαστε.

 

Αν δεν βρείτε την απάντηση που ζητάτε στις συχνές ερωτήσεις, µπορείτε να απευθυνθείτε για πληροφορίες και βοήθεια στο ticketing.1555.gov.gr.

 

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, µην ξεχάσετε µεταξύ των άλλων να µας αναφέρετε:

     το ονοµατεπώνυµό και τον ΑΜΚΑ, το δικό σας, του παιδιού και του/της συζύγου σας,

     τον πρώην φορέα του οποίου είστε ενεργός ασφαλισµένος, συνταξιούχος ή υπάλληλος

(ανάλογα µε την περίπτωση), 

     τον αριθµό της αίτησης (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η υποβολή της)

 

Μπορείτε στο αίτηµά σας να επισυνάψετε:

·        Μια αποτύπωση της οθόνης σας, στην οποία να είναι εµφανές το πρόβληµα, που αντιµετωπίζετε

·        Τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία θα σας ζητηθούν ή πιστεύετε ότι µπορούν να βοηθήσουν.Εκ του Δ.Σ.