Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


 

      ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ   ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

                 (ΝΟΜΩΝ:  ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ )

                   ΜΕΛΟΣ   ΤΗΣ  ΠΟΣ/ΔΕΗ                     Α.Φ.Μ:998260433

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 281/1989 ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 583/1989

 ΕΔΡΑ :ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  65 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – Τ.Κ.  22200

ΤΗΛ:2791025148  /FAX: 2791025150

e-mail:   ssdeimegalopolis@yahoo.gr  /   site: www.ssdeimeg.gr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Εκ της  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΤετάρτη 26 Μαΐου 2021

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν.4611/2019

 26 Μαΐου 2021 

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 
Αναστέλλονται για ένα μήνα οι μειώσεις στις συντάξεις χηρείας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/16 περί επιζώντων συζύγων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/19 της προηγούμενης Κυβέρνησης. 
Οι συνταξιούχοι που διαπίστωσαν περικοπή στη σύνταξή τους θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021 τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο υποκατάστημα στο οποίο ανήκουν. 
Τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις χηρείας του Ιουνίου 2021 κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα επιστραφούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από τον e-ΕΦΚΑ μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. 
Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 25/5/2021

Αναφορικά με ερωτήματα που τίθενται σχετικά με μειώσεις συντάξεων χηρείας σε 5.500 συνταξιούχους, διευκρινίζουμε τα εξής:

Οι μειώσεις των συντάξεων χηρείας για τις παραπάνω περιπτώσεις υλοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/16 περί επιζώντων συζύγων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/19 της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν πως στον επιζώντα σύζυγο, και στις περιπτώσεις όπου ο θάνατος του συζύγου επήλθε μετά την 13/5/2016, καταβάλλεται η αναλογούσα σύνταξη του θανόντα σε ποσοστό 70% για μία τριετία. Μετά την πάροδο όμως της τριετίας, αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη, η σύνταξη λόγω θανάτου μειώνεται κατά 50% (δηλαδή λαμβάνει το 35% της σύνταξης του θανόντα), το ποσό δε αυτής δεν μπορεί να υπολείπεται των κατωτάτων ορίων συντάξεων θανάτου (360 ευρώ). 

 Εξαιτίας της καθυστέρησης υλοποίησης του λογισμικού από την ανάδοχο εταιρία, η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με τις καταβολές συντάξεων Ιουνίου που πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα. 

Εννοείται πως σε όσους από τους 5.500 συνταξιούχους έγινε εκ παραδρομής περικοπή ενώ δεν εργάζονται, η περικοπή αυτή είναι προσωρινή και ο e-ΕΦΚΑ δεσμεύεται να εξετάσει τις περιπτώσεις αυτές κατά προτεραιότητα. Οι συνταξιούχοι που εμπίπτουν σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα τοπικά υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ και να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζονται, ώστε με τις καταβολές Ιουλίου να επανέλθει το ποσό της σύνταξης στο 100% και ταυτόχρονα να καταβληθεί το ποσό που περικόπηκε με τη σύνταξη του Ιουνίου. 

 Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑΤρίτη 25 Μαΐου 2021

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ   ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

                 (ΝΟΜΩΝ:  ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ )

                   ΜΕΛΟΣ   ΤΗΣ  ΠΟΣ/ΔΕΗ                     Α.Φ.Μ:998260433

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 281/1989 ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 583/1989

 ΕΔΡΑ :ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  65 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – Τ.Κ.  22200

ΤΗΛ:2791025148  /FAX: 2791025150

e-mail:   ssdeimegalopolis@yahoo.gr  /   site: www.ssdeimeg.gr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                        

      Η  Εφορευτική  Επιτροπή,  που  εκλέχθηκε  στις  24-8-2020  από  τη  Γενική  Συνέλευση  των  μελών για  την διενέργεια  εκλογών  ανάδειξης  νέων οργάνων  Διοίκησης  του  Συνδέσμου  Συνταξιούχων  ΔΕΗ Μεγαλόπολης, θα  δέχεται  κατάθεση  ψηφοδελτίων  &  αιτήσεις  υποβολής  υποψηφιοτήτων  (για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο, την Εξελεγκτική   Επιτροπή , για  Αντιπροσώπους  της  ΠΟΣ/ΔΕΗ  &  Αντιπροσώπους  της   Α.Γ.Σ.Σ.Ε )  από  26-5-2021  έως  4/6/2021  καθημερινά (εκτός  Σαββάτου  &  Κυριακής)  &  από ώρα  9 :00 π.μ. έως  12:00 π.μ. στο  Γραφείο του  Συνδέσμου, οδός Παπαϊωάννου 65 στη Μεγαλόπολη. 

Τελευταία  ημερομηνία  υποβολής  υποψηφιοτήτων  ορίζεται  η   4-6-2021  &  ώρα  η  12η  μεσημβρινή.

  Λόγω  του  ασυμβίβαστου  της  εκλογής  για  Διοικητικό  Συμβούλιο  &  Εξελεγκτική  Επιτροπή, οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  δηλώσουν  την  προτίμησή  τους  μόνο  για  Διοικητικό  Συμβούλιο  η  μόνο  για  Εξελεγκτική  Επιτροπή.

    Η  κατάθεση  των  υποψηφιοτήτων  γίνεται είτε με

  1. αυτοπρόσωπη  παρουσία  των  υποψήφιων
  2. με  επικυρωμένο  το γνήσιο  της υπογραφής στην έντυπη αίτηση υποβολής υποψηφιότητας , από  το  ΚΕΠ  η  το  Αστυνομικό  τμήμα & κατάθεση στην ΕΦ.ΕΠ. από οιονδήποτε
  3. υποβολή  της  αίτησης από το  προσωπικό e-mail  του  ενδιαφερόμενου στο e-mail του Συνδέσμου (ssdeimegalopolis@yahoo.gr)

   Οι  εκλογές ορίστηκαν να πραγματοποιηθούν στις  14-07-2021  ημέρα  Τετάρτη  &  από  ώρας  8:00 π.μ. έως   17:00 μ.μ. στο “ΚΤΗΜΑ ΜΑΝΙΑΤΗ” στο χωριό Γέφυρα  Μεγαλοπόλεως  με όλα τα μέτρα προφύλαξης για την αποτροπή της διασποράς covid-19, που προβλέπονται στις οδηγίες της Κυβέρνησης.

Από  τις  2μ.μ  έως  τις  3μ.μ.  θα  γίνει  διακοπή  της  ψηφοφορίας.

  Δικαίωμα  ψήφου  έχουν  όσοι  είναι  εγγεγραμμένοι  στον  Σύνδεσμο, έχουν  εκπληρώσει  τις οικονομικές τους υποχρεώσεις  &  είναι  καταχωρημένοι στις  τελευταίες, πριν  τις  εκλογές, μηχανογραφημένες  καταστάσεις του  Ασφαλιστικού  μας  φορέα,  βάσει  των  οποίων  θα  διενεργηθούν  οι εκλογές.

  Για  τους  κατοίκους  της  Μεγαλόπολης  η  άσκηση  του  εκλογικού  δικαιώματος  θα  γίνει  με  αυτοπρόσωπη  παρουσία, &  την  επίδειξη  της  Αστυνομικής  ταυτότητας  & στην περίπτωση  που κάποιος πρόκειται να απουσιάσει από την Μεγαλόπολη (έδρα) μπορεί να ψηφίσει με την μέθοδο της αλληλογραφίας αφού έγκαιρα το δηλώσει στην Εφορευτική Επιτροπή για να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες.

   Για  τους  εκτός  λεκανοπεδίου  που  θα  ψηφίσουν  με  αλληλογραφία  θα  τους  αποσταλούν  οδηγίες ψηφοφορίας, μαζί  με  το  εκλογικό  υλικό (ψηφοδέλτιο, φάκελο  ψηφοδελτίου, φάκελο αποστολής), τα  οποία  θα  παραλάβουν  μετά  την  ανακήρυξη  των  υποψήφιων  &  την  εκτύπωση  των ψηφοδελτίων.

   Οι  ψηφοφόροι  που  θα  ψηφίσουν  με  αλληλογραφία  θα  πρέπει  να  επιδείξουν  ιδιαίτερη  προσοχή, ώστε  το  ψηφοδέλτιο  &  μόνο  το  ψηφοδέλτιο  να  τοποθετηθεί  στον  ειδικό  φάκελο  με  την  διαγράμμιση.

   Για  πληροφορίες  η  διευκρινήσεις  καθημερινά από  9  έως 12 π.μ.(εκτός  Σαββάτου & Κυριακής) στο  γραφείο  του  Συνδέσμου  &  στο  τηλ.27910-25148 /φάξ  27910-25150.   

 

                                                        Μεγαλόπολη   24/5/2021

                                                                                                                               

                                              ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

    ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

                                                                 ΚΑΝΕΛΛΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ

  

 

                                                                       

Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΘΡΩΝ 115 & 116 ΤΟΥ ν. 4714/2020 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12

Ταχ. Κώδικας: 10677 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Φάγκρα,

Μ. Πολυχρονοπούλου

Τηλέφωνα: 21038910833, 117, 074

Email: d.sintaxeon@efka.gov.gr

Βαθμός Ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 30

ΑΡ.ΠΡΩΤ. Σ 40/34

ΠΡΟΣ :

Τους αποδέκτες του επικαιροποιημένου

Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1 . Ομάδα Έργου Συντάξεων e-ΕΦΚΑ

Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα

2. « Ίριδα», Κολοκοτρώνη 4, Τ. Κ. 10561

Αθήνα


Θ Ε Μ Α: «Προσωρινή σύνταξη. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 115 και

116 του Ν. 4714/2020.»


Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 148/31.7.2020 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις των

άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020, με τις οποίες τροποποιήθηκαν διατάξεις των

άρθρων 29 και 29Α του Ν. 4387/2016 (Α΄85) περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης, για την

εφαρμογή των οποίων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Άρθρο 115 (αύξηση του ποσοστού προσωρινής σύνταξης για τις αιτήσεις που

έχουν υποβληθεί χειρόγραφα)

Με τις διατάξεις αυτές επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές για τους ασφαλισμένους

που έχουν καταθέσει έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης:

Ι. Σύνταξη λόγω γήρατος

α) Για τους μισθωτούς, ο υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης καθορίζεται

πλέον στο 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους 12

μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

β) Για τους μη μισθωτούς, (αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και

ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4387/2016), ο

υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης καθορίζεται πλέον στο 70% του μέσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 609e304a6c14a7113a7e328e στις 17/05/21 13:40

Σελίδα 2 από 5

μηνιαίου εισοδήματος των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της

υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Τα ανωτέρω ποσά προσωρινής σύνταξης καταβάλλονται μειωμένα κατά ποσοστό

30% για όσο χρονικό διάστημα οι υποψήφιοι συνταξιούχοι απασχολούνται ή διατηρούν

την ιδιότητα ή τη δραστηριότητά τους. Διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή ισχύει πλέον σε

συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει απαλειφθεί η περ. στ’ της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.

4387/2016, η οποία έθετε ως αρνητική προϋπόθεση για τη χορήγηση της προσωρινής

σύνταξης τη συνέχιση της εργασίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

συνταξιοδότησης. Επίσης, συνδυάζεται με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί

εργασίας συνταξιούχων, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του Ν. 4670/2020 (εγκ.

34/2020), οι οποίες καθορίζουν πλέον το ποσοστό μείωσης του ποσού της σύνταξης σε 30%.

Επομένως, έχοντας υπόψη και την παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020, όταν

συντρέχουν οι κατωτέρω περιπτώσεις α-η δεν μειώνεται το ποσό της προσωρινής

σύνταξης λόγω γήρατος κατά 30%, ήτοι:

α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του

πρώην ΟΓΑ.

β. Των ψυχικά ασθενών του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 176).

γ. Των συνταξιούχων με βάση τον ν. 612/1977 (Α’ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε

αυτόν.

δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 των

άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

ε. Όσων λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του

π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

στ. Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει

σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της

ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

ζ. Των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από

απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων

και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Αντίθετα, δεν χορηγείται καθόλου προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος όταν

παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης

σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (περ. η της παρ. 7 του άρθρου 115). Όμως, αν

μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη

του επόμενου μήνα της υποβολής της σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερομένου.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 609e304a6c14a7113a7e328e στις 17/05/21 13:40

Σελίδα 3 από 5

Υπενθυμίζεται ότι με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1α του άρθρου 27 του Ν.4670/2020,

που αναφέρεται στους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της

δημοσιεύσεως του νόμου αυτού εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της

Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., θεσπίζεται

μεταβατικό στάδιο ενός έτους για την αναστολή καταβολής της σύνταξης με κριτήριο το

χρονικό σημείο κατά το οποίο συμπληρώνουν το 61ο ή το 62ο έτος. Συγκεκριμένα, για τους

συνταξιούχους οι οποίοι συμπληρώνουν το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και την 28.2.2021,

αφενός, αίρεται η αναστολή καταβολής της σύνταξής τους από την επομένη της συμπλήρωσης

του 61ου έτους της ηλικίας τους και, αφετέρου, εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι και μετά τη

συμπλήρωση αυτής της ηλικίας, το μεικτό ποσό της σύνταξής τους μειώνεται κατά 30%. Από

1.3.2021 και εφεξής η άρση της αναστολής καταβολής της σύνταξης γίνεται πλέον μετά τη

συμπλήρωση του 62ου έτους (εγκ. 34/2020).

Όσον αφορά το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω γήρατος, για τους μεν

μισθωτούς και τους ασφαλισμένους στον τ. Ο.Γ.Α. η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να

υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης

(384,00€) ούτε να υπερβαίνει το ποσό που ισούται με το διπλάσιο αυτής (768,00€), στο

ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους

ελεύθερους επαγγελματίες, η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την

εκάστοτε εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης (384,00€) ούτε

μεγαλύτερη από το ποσό που ισούται με το ύψος της εθνικής σύνταξης πολλαπλασιαζόμενο

επί δυόμισι φορές (960,00€), στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά.

ΙΙ. Σύνταξη λόγω θανάτου

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή

σύνταξη, όπως διαμορφώνεται με τις ανωτέρω διατάξεις, χορηγείται στους δικαιούχους σε

ποσοστό 70% (παρ. 4). Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων, σύμφωνα με

τα ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης λόγω θανάτου (άρθρο 12 Ν. 4387/2016, όπως ισχύει).

Και στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι δεν απαιτείται πλέον η διακοπή της εργασίας κατά

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης προκειμένου να χορηγηθεί στον

δικαιούχο προσωρινή σύνταξη λόγω θανάτου.

ΙΙΙ. Έκδοση απόφασης

Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης προσωρινής σύνταξης

εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός δύο (2) μηνών από την

ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών (και όχι από την ημερομηνία κατάθεσης της

αίτησης συνταξιοδότησης) ή από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 609e304a6c14a7113a7e328e στις 17/05/21 13:40

Σελίδα 4 από 5

υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του

βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου (παρ. 8).

Β. Άρθρο 116 (Ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση ηλεκτρονικής

υποβολής)

Με τις διατάξεις αυτές επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές για τους ασφαλισμένους

που έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης:

Ι. Κατ’ αρχήν, το άρθρο αυτό δεν καταλαμβάνει τους ασφαλισμένους οι οποίοι

συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/1955 (Α΄71).

ΙΙ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή

σύνταξη χορηγείται σε ποσοστό 80% του ποσού που υπολογίζεται ως προσωρινή στις

συντάξεις λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας εφόσον συμμετέχουν στην απονομή και τα

τέκνα και χορηγείται στους δικαιοδόχους σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016 (όπως

ισχύει). Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων, σύμφωνα με τα ποσοστά

επιμερισμού της σύνταξης. Όταν δεν συμμετέχουν στη σύνταξη και τα τέκνα, η

προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 70%. Το ποσό που θα προκύψει σύμφωνα με το

προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική

σύνταξη που χορηγείται για δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του

άρθρου 7 του ν. 4387/2016.

ΙΙΙ. Δεν απαιτείται πλέον η διακοπή της εργασίας κατά την ημερομηνία υποβολής

της αίτησης συνταξιοδότησης προκειμένου να χορηγηθεί στον δικαιούχο προσωρινή σύνταξη.

Γ. Λοιπές διατάξεις

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 115, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίσει τη διαδικασία, τον τρόπο και κάθε αναγκαία

λεπτομέρεια για την καταβολή της διαφοράς στις ήδη χορηγηθείσες προσωρινές συντάξεις για

τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, για την εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 115 στις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης κατά την

ημερομηνία δημοσίευσής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.

Ομοίως, με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 116 παρέχεται εξουσιοδότηση στον

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίσει τη διαδικασία χορήγησης

προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισμένους που δεν δικαιούνταν προσωρινή σύνταξη λόγω

εργασίας, την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 116 στις εκκρεμείς κατά την ημερομηνία

δημοσίευσής του αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 609e304a6c14a7113a7e328e στις 17/05/21 13:40

Σελίδα 5 από 5

Κατόπιν των ανωτέρω, ως προς τα ζητήματα αυτά θα κοινοποιηθούν οδηγίες

μεταγενέστερα.

Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα πρέπει να μεριμνήσει

για την ενσωμάτωση των κοινοποιούμενων διατάξεων στο μηχανογραφικό σύστημα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση προσωρινής σύνταξης αποτελεί προσωρινό μέτρο

οικονομικής υποστήριξης των υποψήφιων συνταξιούχων κατά το μεταβατικό στάδιο μεταξύ

της επαγγελματικής ζωής και της συνταξιοδότησης, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν είναι

επιτρεπτό να αποτελέσει αιτία καθυστέρησης στην απονομή της οριστικής σύνταξης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Συνημμένα: α) ΦΕΚ Α΄148/31.7.2020 (σ. 9089, 9154,9155, 9156, 9157)

Πέμπτη 13 Μαΐου 2021

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 Συντάξεις Ιουνίου 2021. 

Πότε πληρώνονται. 

Ημερομηνίες πληρωμής


 Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουνίου 2021 

– Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

 Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Ιουνίου 2021 είναι οι εξής:

 Συντάξεις ΙΚΑ (πληρωμή με ΑΜΚΑ)

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2021  με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ, για αποφυγή συνωστισμού (όπως τους προηγούμενους μήνες)

 Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής (με ΑΜΚΑ) των συντάξεων ΙΚΑ Ιουνίου 2021 είναι:

 Το ΙΚΑ  θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2021 την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

 Το ΙΚΑ  θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαΐου 2021 την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

 Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Ιουνίου 2021 θα πληρωθούν ως εξής:

 Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2021 την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις  συντάξεις Ιουνίου 2021 την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις  συντάξεις Ιουνίου 2021 την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

 Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2021 την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

 Το Δημόσιο  θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2021 την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

 (Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Ιουνίου 2021 όπως το Δημόσιο την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων ΔυνάμεωνΣωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Ιουνίου 2021 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο την Παρασκευή 28 Μαΐου  2021)

 Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

 Η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων

ΕΦΚΑ-Επικουρικές Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ Ιουνίου 2021 – Πληρωμή

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Ιουνίου 2021 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις